Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2020
Zmluva o dielo
ÚVTOS a ÚVV-nh-83-1/36-2020
97 646,51 € KLIMATI – ČP spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
13. Marec 2015
Zmluva o dodávkach ofsetového papiera a kartónu
ÚVTOS a ÚVV -2-20/32-2015
Doplnená
97 533,50 € Europapier Slovensko, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
19. Október 2021
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV-nh-100-1/36-2021
94 987,91 € Ing. Michal Rumančík - CONSTRUCT-ING Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
14. Február 2024
Rámcová dohoda o dodávkach mlieka a mliečnych výrobkov 6
č. UVTOSaUVV-00017/36-LO-2024-118
91 379,95 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
26. Apríl 2024
Rámcová dohoda o dodávkach tukov a nátierok 4
č. ÚVTOSaÚVV-00017/36-LO-2024-127
89 900,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
13. September 2023
Rámcová dohoda o dodávkach mlieka a mliečnych výrobkov 5 č. ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-91
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-91
88 699,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
16. November 2023
Rámcová dohoda o dodávkach múk 5
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-101
88 000,00 € Food Factory Slovakia, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
20. Júl 2022
Rámcová dohoda dodávkach tukov, nátierok a vajec
ÚVTOSaÚVV-1813/36-LO-2022-14
86 659,50 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
26. Október 2022
Rámcová dohoda o dodávkach tukov, nátierok
ÚVTOSaÚVV-1813/36-LO-2022-26
85 798,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
26. Jún 2023
Rámcová dohoda o dodávkach mäsových výrobkov
ÚVTOSaÚVV -00028/36-LO-2023-76
84 900,00 € František Lukáčik Mäso údeniny – potraviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
19. Apríl 2021
Zmluva o dodávkach pekárenských zmesí
ÚVTOSaÚVV -nh-27-1/36-2021
83 988,00 € Alimpek, s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
14. Máj 2024
Rámcová dohoda o dodávkach múk 6 č.UVTOSaUVV -00017/36-LO-2024-131
UVTOSaUVV -00017/36-LO-2024-131
83 076,00 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
26. August 2019
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV-nh-72-1/36-2019
80 043,68 € Speedex Slovakia, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
22. Máj 2018
Zmluva o dielo
ÚVTOS a ÚVV -nh-47-3/36-2018
79 914,40 € Ľubomír Psota - FAČÁK a spol Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
6. Október 2023
Rámcová dohoda o dodávkach salám
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-95
79 700,00 € František Lukáčik Mäso údeniny-potraviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
27. Február 2014
Zmluva o dodávkach bravčového mäsa
ÚVTOSaÚVV-2-5/32-2014
79 268,00 € František Lukáčik-Mäso údeniny - potraviny Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
16. Máj 2013
Zmluva o dodávkach pečiva a koláčov
ÚVTOS a ÚVV -2-10/32-2013
76 980,00 € Ing. Oto Mikloš Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
12. Júl 2023
Rámcová dohoda o dodávkach ovocia, zeleniny a zemiakov 5
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-83
72 900,00 € N&J-DOS s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
15. Október 2019
Zmluva o dielo
ÚVTOS a ÚVV -nh-83-1/36-2019
70 848,37 € DANAŠ s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
26. Apríl 2023
Rámcová dohoda o dodávkach tukov a nátierok 2
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-70
70 390,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov