Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. August 2015
Zmluva o dilelo
ÚVTOS a ÚVV -2-46/32-2015
70 000,00 € HAMA Technology, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
2. August 2019
Zmluva o likvidácii biologicky rozložiteľného odpadu a kalov
ÚVTOS a ÚVV -nh-73-1/36-2019
69 960,00 € BP AGRO-CENTRUM spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
27. Jún 2022
Rámcová dohoda dodávkach spracovaného ovocia a zeleniny
ÚVTOSaÚVV -09838/36-LO-2022
69 657,24 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
19. Október 2021
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV-nh-95-1/36-2021
69 566,40 € REKOMPLETT s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
15. August 2019
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV-71-1/36-2019
66 995,78 € ELPRAM, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
29. December 2023
Rámcová dohoda o dodávkach mäsových výrobkov 2
č. ÚVTOSaÚVV -00028/36-LO-2023-105
66 896,35 € Majster mäsiar, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
27. Október 2023
Rámcová dohoda o dodávkach tukov a nátierok 3
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-98
66 399,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda o dodávkach ovocia, zeleniny a zemiakov 8
ÚVTOSaÚVV-00017/36-LO-2024-124
66 200,00 € N&J-DOS s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
4. Jún 2019
Zmluva o dielo
ÚVTOS a ÚVV -nh-48-1/36-2019
66 112,15 € Ľubomír Psota - FAČÁK a spol Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
3. November 2020
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV-nh-95-1/36-2020
64 320,02 € ELPRAM, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
29. Apríl 2016
Zmluva o dielo
č. ÚVTOS a ÚVV -2-24/32-2016
64 134,96 € EMINENT-S, spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
3. Október 2013
Kúpna zmluva
ÚVTOSaÚVV-2-43/32-2013
62 799,00 € AUTO-IMPEX spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
20. Jún 2018
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV-nh-64/36-2018
62 290,80 € ELEKTRO GLOBAL Slovakia, s.r.o Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Október 2023
Rámcová dohoda o dodávkach ovocia, zeleniny a zemiakov 6
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-96
61 400,00 € N&J-DOS s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
8. December 2022
Rámcová dohoda o dodávkach mlieka a mliečnych výrobkov
ÚVTOSaÚVV -01813/36-LO-2022-33
58 300,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
12. Apríl 2023
Rámcová dohoda o dodávkach ovocia, zeleniny a zemiakov
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-66
57 899,00 € N&J-DOS s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
16. Január 2023
Rámcová dohoda o dodávkach múk
UVTOSaUVV -01813/36-LO-2022-45
56 748,00 € PENAM SLOVAKIA, a.s., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
28. September 2022
Rámcová dohoda dodávkach múk
ÚVTOSaÚVV -01813/36-LO-2022-23
56 303,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
2. November 2016
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
ÚVTOSaÚVV-2-60/32-2016
Doplnená
54 446,40 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov XpreSS, s.r.o.
14. Jún 2022
Rámcová dohoda dodávkach múk
ÚVTOSaÚVV -09139/36-LO-2022
52 300,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov