Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2023
Rámcová dohoda dodávkach strukovín
ÚVTOSaÚVV -01813/36-LO-2022-44
29 390,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
18. Apríl 2013
Zmluva o dodávkach zemiakov varného typu "B"
ÚVTOS a ÚVV -2-1/32-2013
28 800,00 € Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
14. Máj 2013
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
ÚVTOS a ÚVV-2-7/32-2013
28 424,00 € BP AGRO- Centrum, spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
30. Jún 2017
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV– nh-111-6/36-2017
27 552,00 € ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT,s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
29. Júl 2013
Zmluva o dodávkach spracovanej zeleniny
ÚVTOSaÚVV-2-33/32-2013
27 447,50 € Mabonex Slovakia, spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
5. August 2013
Zmluva o dodávkach spracovanej zeleniny
ÚVTOS a ÚVV -2-33/32-2013
27 447,00 € Mabonex Slovakia spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Jún 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ÚVTOSaÚVV-32-9/32-2021
27 436,50 € AHO STEEL s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
17. Júl 2019
ZMLUVA O DIELO
ÚVTOS a ÚVV -nh-57-1/36-2019
26 544,00 € Hydropol –Rudolf Polák spol s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
20. Máj 2024
Rámcová dohoda o dodávkach mrazených potravín 5
ÚVTOSaÚVV-00017/36-LO-2024-132
26 489,16 € CHRIEN, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Január 2023
Rámcová dohoda o dodávkach mrazených potravín
ÚVTOSaÚVV -01813/36-LO-2022-47
26 480,45 € CHRIEN, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
23. Marec 2023
Rámcová dohoda o dodávkach cestovín
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-58
25 400,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
18. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach mrazených potravín 4
ÚVTOSaÚVV -00028/36-LO-2023-110
Doplnená
25 350,00 € Food Factory Slovakia, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
9. Január 2018
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
ÚVTOSaÚVV-491-18/32-2017
Doplnená
25 252,50 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Michal Hrindo - STEEL
30. Január 2015
Zmluva o dodávkach pracieho prachu
ÚVTOS a ÚVV -2-6/32-2015
24 750,00 € LEON Global, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
14. December 2023
Kúpna zmluva
číslo: UVTOSaUVV-05575/36-LO-2023
24 730,00 € APLIK, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
19. Júl 2023
Rámcová dohoda o dodávkach mrazených potravín 3
00028/36-LO-2023-81
Doplnená
24 600,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
9. September 2022
Rámcová dohoda dodávkach bujónov a polievok
ÚVTOSaÚVV -1813/36-LO-2022-20
24 500,00 € CHEBIKA s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
27. Jún 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
ÚVTOSaÚVV-2-30/32-2012
24 477,40 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
27. Apríl 2023
Rámcová dohoda o dodávkach elektroinštalačného materiálu
ÚVTOSaÚVV-01998/36-LO-2023
24 358,56 € ELEKTROMASMART s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
28. August 2013
Zmluva o dielo
2-39/32-2013
23 900,03 € Rábek, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov