Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2023
Rámcová dohoda o dodávkach korenín 3
ÚVTOSaÚVV - ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-78
23 790,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
18. Október 2021
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV-nh-93-1/36-2021
23 500,00 € GRACE Slovakia, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
20. December 2022
Rámcová dohoda dodávkach cestovín
ÚVTOSaÚVV -01813/36-LO-2022-35
23 399,99 € DEMIFOOD spol. s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
31. August 2022
Rámcová dohoda dodávkach cestovín
ÚVTOSaÚVV -01813/36-LO-2022-19
23 000,00 € DEMIFOOD spol. s.r.o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
19. Júl 2019
Rámcová dohoda o dodávkach zámočníckeho materiálu
ÚVTOSaÚVV-nh-65-1/36-2019
22 812,12 € SPOMA Hlohovec, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
21. December 2022
Rámcová dohoda o dodávkach zákuskov
ÚVTOSaÚVV-01813/36-LO-2022-34
22 656,00 € Olajos dezerty, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
25. Október 2023
Kúpna zmluva
ÚVTOSaÚVV-04569/36-LO-2023
22 092,00 € ELS Slovakia, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
11. Marec 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ÚVTOSaÚVV-2-24/32-2014
21 900,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Ján Krčula RE-PLAST
19. Január 2021
Zmluva o realizácií programu zabezpečenia kvality vody
ÚVTOS a ÚVV- 142/32-2020
21 600,00 € NCH SLOVAKIA s. r. o., Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
22. December 2023
Zmluva o realizácií programu zabezpečenia kvality vody
číslo: TT - 175 /2023
21 600,00 € NCH SLOVAKIA s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
11. Október 2023
Rámcová dohoda o dodávkach cestovín 5
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-94
21 500,00 € DEMIFOOD spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
4. November 2014
ZMLUVA O DIELO
2-112/32-2014
21 478,56 € DACHFOL s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda dodávkach pekárenských zmesí 6
č. ÚVTOSaÚVV-00017/36-LO-2024-125
21 141,00 € Zeelandia s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda o dodávkach cestovín 6
č. ÚVTOSaÚVV -00017/36-LO-2024-123
20 750,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
28. Máj 2013
Zmluva o dodávkach kompótov a mrazenej zelenin
č. ÚVTOS a ÚVV -2-11/32-2013
20 200,00 € DEMIFOOD spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
2. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí služby
ÚVTOSaÚVV-15/15-2014
20 000,00 € Jaroslav Bulka R Tv opravovňa Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
3. Október 2018
Kúpna zmluva
ÚVTOSaÚVV-ost-29-13/36-2018
Doplnená
21 978,02 € KONCEPT EKOTECH s.r.o. – organizačná vložka Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
16. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávkach korenín 4
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-109
19 900,00 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
3. Júl 2023
Servisná zmluva
ÚVTOSaÚVV-02491/36-LO-2023
19 882,56 € Diversey Slovensko, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
25. Júl 2019
Zmluva o dielo
ÚVTOSaÚVV-nh-63/36-2019
19 869,60 € ELEKTRO GLOBAL, SLOVAKIA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov