Centrálny register zmlúv

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2023
Rámcová dohoda o dodávkach vajec 4
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-84
14 000,00 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
14. Február 2024
Rámcová dohoda o dodávkach pekárenského tovaru 4
č. ÚVTOSaÚVV-00017/36-LO-2024-116
13 972,20 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
1. Február 2024
Rámcová dohoda o dodávkach suchého granulovaného krmiva pre psov
č. ÚVTOSaÚVV-00417/36-LO-2024
13 890,00 € PHARMACOPOLA,s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
25. Marec 2024
Rámcová dohoda dodávkach nápojov a koncentrovaných štiav 3
č. ÚVTOSaÚVV-00017/36-LO-2024-121
13 492,80 € GLOBUS, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
26. November 2014
Zmluva o dodávke a montáži chladiacich boxov na potraviny
2-115/32-2014
13 451,00 € Peter Krkoška - COLDER Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
10. Január 2022
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
ÚVTOSaÚVV-77-5/32-2021
13 266,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov DELUKO s.r.o.
12. Máj 2023
Rámcová dohoda o dodávkach vodoinštalačného materiálu a náhradných dielov
ÚVTOSaÚVV-02116/36-LO-2023
13 023,60 € KONCEPT EKOTECH, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
7. Február 2023
Rámcová dohoda o dodávkach suchého granulovaného krmiva pre psov
ÚVTOSaÚVV-00647/36-LO-2023-1
12 790,00 € PHARMACOPOLA s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
13. Jún 2022
Rámcová dohoda dodávkach cestovín
ÚVTOSaÚVV --09140/36-LO-2022
12 614,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
18. Apríl 2013
Zmluva o dodávkach ovocia
ÚVTOS a ÚVV -2-2/32-2013
12 312,00 € Ľubica Križanová- Veľkoobchod OZ Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
8. December 2016
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
ÚVTOS a ÚVV-2-53/32-2016
12 049,35 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov DELUKO s.r.o.
12. December 2019
Zmluva o dielo
. ÚVTOS a ÚVV -nh-110-1/36-2019
12 000,00 € DANAŠ s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
2. Máj 2024
Rámcová dohoda o dodávkach vajec 7
ÚVTOSaÚVV-00017/36-LO-2024-126
11 861,60 € Miloš Dub Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
12. September 2022
Zmluva o dielo č. UVTOSaUVV-04442/32-LO-2022
UVTOSaUVV-04442/32-LO-2022
11 840,40 € HYDROMETRA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
13. Február 2014
Dodatok č. 8 k zmluve č. 004/2010 o poskytovaní technickej služby
004/2010
11 760,56 € EMPEQ Servis, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
5. Máj 2014
Zmluva o dielo
2-39/32-2014
Doplnená
11 646,40 € Eminent-S. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
30. September 2013
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
ÚVTOS a ÚVV-2-34/32-2010
11 524,03 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov LEON global s.r.o.
30. Marec 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ÚVTOS a ÚVV- 2- 26/32-2015
Doplnená
11 524,03 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov LEON global s.r.o.
16. December 2013
Poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
ÚVTOS a ÚVV-2-62/32-2013
11 456,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
15. Marec 2023
Rámcová dohoda o dodávkach nápojov a koncentrovaných štiav
ÚVTOSaÚVV-00028/36-LO-2023-60
11 199,00 € GLOBUS spol. s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov