Centrálny register zmlúv

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-511-001-001
IROP-CLLD-R026-511-001-001
37 620,00 € JUKOS, spol. s r. o. Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-006-015
IROP-CLLD-R026-512-006-015
Doplnená
37 391,84 € Obec Bunkovce Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-006-013
IROP-CLLD-R026-512-006-013
20 947,50 € Obec Nižné Nemecké Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-006-014
IROP-CLLD-R026-512-006-014
49 875,00 € Obec Inovce Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-003-007
IROP-CLLD-R026-512-003-007
0,00 € Obec Tibava Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-003-008
IROP-CLLD-R026-512-003-008
21 052,63 € Obec Vyšné Remety Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
3. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku ROP-CLLD-R026-512-005-001
IROP-CLLD-R026-512-005-001
105 006,70 € Obec Horňa Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
20. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-002-003
IROP-CLLD-R026-512-002-003
17 862,16 € Obec Záhor Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
23. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-003-006
IROP-CLLD-R026-512-003-006
20 656,14 € Súkromná materská škola ELBA Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
31. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-R026-512-006-011
IROP-CLLD-R026-D1-512-006-011
0,00 € Obec Podhoroď Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
31. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-R026-512-007-008
IROP-CLLD-R026-D1-512-007-008
0,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
8. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-006-011
IROP-CLLD-R026-512-006-011
52 488,89 € Obec Podhoroď Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
19. Október 2022
IROP-CLLD-R026-D1-512-006-005
IROP-CLLD-R026-D1-512-006-005
15 789,47 € Mesto Sobrance Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-007-007
IROP-CLLD-R026-512-007-007
77 888,92 € ZOS, ZPS Markétka, n.o. Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-007-008
IROP-CLLD-R026-512-007-008
21 718,98 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
13. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-002-002
IROP-CLLD-R026-512-002-002
19 760,94 € Obec Bežovce Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
13. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-007-006
IROP-CLLD-R026-512-007-006
35 312,40 € Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
23. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-003-004
IROP-CLLD-R026-512-003-004
15 721,80 € Obec Choňkovce Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R026-512-006-010
IROP-CLLD-R026-512-006-010
14 987,20 € Obec Choňkovce Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
29. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-R026-D1-512-006-009
IROP-CLLD-R026-D1-512-006-009
11 050,74 € Obec Vyšné Nemecké Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.