Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2022
Zmluva o dielo
111-10-22
16 687,00 € AKS group, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. December 2023
Rámcová kúpna zmluvla
156-10-23
16 531,20 € Datacomp s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. Apríl 2022
Rámcová kúpna zmluva
74-10-22
16 465,64 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
1. August 2023
Rámcová zmluva o dielo
82-50-23
16 170,71 € HYDREX Bratislava s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
11. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva
71-11-23
15 312,00 € Z+M servis, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Jún 2022
Kúpna zmluva
100-15-22
15 300,00 € KATIS, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
11. Január 2024
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
14 868,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. September 2023
Zmluva o dielo
122-11-23
14 482,68 € AGILOR, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. Október 2023
Rámcová zmluva o dielo
139-50-23
13 946,88 € BETA - CARS, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
3. Jún 2022
Rámcová zmluva o dielo
93-40-22
12 285,66 € Autosklo Hornet s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. December 2023
Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti
173-14-23
12 000,00 € ANTES GM, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
12. Máj 2022
Kúpna zmluva
84-50-22
11 959,70 € ACP AuComp, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
6-50-23
11 780,40 € K-KONTROL, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Apríl 2023
Mandátna zmluva
34-16-23
11 700,00 € Consulting & Education Partners, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
30. Máj 2023
Zmluva o servise a údržbe kamerového systému
57-11-23
11 640,00 € Ing. Ľuboš Labik - ELSYS Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
9. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
3-50-23
11 480,40 € BOZPO, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
5. Október 2022
Kúpna zmluva
168-47-22
10 900,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
6. Október 2023
Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru
128-50-23
10 800,00 € Juno s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
22. December 2023
Poistná zmluva
169-16-23
9 450,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
22. Máj 2024
Rámcová zmluva o zhodnotení stavebného odpadu
57-13-24
9 252,00 € A-Z STAV, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.