Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - OLO ako partner na podujatí ČSOB Bratislava Marathon 2024
31-10-24
1,00 € BE COOL, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
17. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve
OST/1161/2023/BVS
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
11. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
22-10-24
1,00 € UPRACME SLOVENSKO Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
11. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb a výkone činností manažéra stavby "Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO"
21-11-24
12 540 000,00 € VÚEZ, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
3. Február 2024
Rámcová dohoda pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
XX - 24
Doplnená
97 920,00 € Premium poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
3. Február 2024
Poistná zmluva
XX-24
97 920,00 € Premium poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
7-14-24
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
8-14-24
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. Január 2024
Zmluva o dielo
4-12-24
108 000,00 € HANES Slovakia, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
153-12-23
0,00 € G&E Trading, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. December 2023
Zmluva
155-12-23
0,00 € SPP CNG s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
22. December 2023
Poistná zmluva
169-16-23
9 450,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. December 2023
Zmluva o spolupráci
162-10-23
1,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení HM SR BA Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. December 2023
Zmluva o marketingovej spolupráci
165-19-23
0,00 € IKEA Bratislava, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
22. November 2023
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 1110020359
161-10-21 D1
0,00 € PREMIUM Poisťovňa Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
13. November 2023
Zmluva o organizovaní podujata
145-19-23
Doplnená
25 356,00 € Big-agency Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
8. November 2023
Dohoda o ukončení
15-10-09_U
0,00 € PhDr. Anna Dvorská Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
3. November 2023
Zmluva o spolupráci
143-10-23
1,00 € INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. Október 2023
Zmluva o odbere, preprave a spracovaní odpadu
137-50-23
Doplnená
871 500,00 € MERKADO s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. Október 2023
Rámcová kúpna zmluva
141-11-23
48 217,20 € AUTOCONT s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.