Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2021
Dodatok č.1 k Zmluve č. Z 20212602
Z20212602_Z
7 720,00 € JV INTERSAD, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o dielo
30-11-24
7 560,00 € HR-PROJECT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. December 2022
Zmluva o servisnej starostlivosti
186-10-22
7 492,00 € Peter Grečko - RYS Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb SLA
27-11-23
6 000,00 € Q 4 U, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
19. December 2023
Rámcová zmluva
164-16-23
5 700,00 € EXPERT GROUP k.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
5-50-23
5 096,40 € K-KONTROL, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí užívacích práv
71-10-22
3 748,50 € Wolters Kluver SR s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
26-11-24
3 072,00 € O2 Business Services. a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
15. November 2023
Rámcová kúpna zmluva
146-12-23
2 096,18 € DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
16. August 2023
Zmluva o spolupráci
95-10-23
1 800,00 € KULTURISE, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
22. December 2023
Rámcová zmluva o dielo
170-14-23
1 626,00 € MIVO Servis, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. September 2022
Zmluva o spolupráci
156-10-22
1 001,00 € PUNKT, občianske združenie Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
6. Jún 2022
Dodatok č. 14 k zmluve č. 12024322
33-10-04 D14
910,00 € SOFTIP, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
22. Apríl 2022
Poistná zmluva
72-47-22
660,00 € Collonade Insurance S.A. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. Jún 2023
Poistná zmluva č. 8-863-014634
65-10-23
401,44 € Colonnade Insurance S.A. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
16. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
182-47-22
1,20 € TESCO STORES SR, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
25. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
1,00 € RAUL SLOVAKIA, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
76-10-22
1,00 € PUNKT, občianske združenie Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
2. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
77-10-22
1,00 € ŠK pre Radosť o.z. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
5. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
80-10-22
1,00 € BE COOL, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.