Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2022
Dodatok č. 15 k zmluve č. 12024322
33-10-04 D15
0,00 € SOFTIP, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. December 2022
Zmluva na čistenie odpadových vôd a na zneškodnenie tekutých odpadov
50-22
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri ochrane a tvorbe životného prostredia
4-48-23
Doplnená
0,00 € KOLO n.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
19. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
7-14-23
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
2. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 7.2.2022
14-47-22
Doplnená
0,00 € Lixin Luo Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Február 2023
Zmluva o dodávke papiera
13-19-23
0,00 € Materská škola Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
9. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. 36-10-21
36-10-21
0,00 € SENSONEO j.s.a. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. Marec 2023
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na poskytnutie audítorských služieb
23-16-23
0,00 € BDO Audit, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. Marec 2023
Darovacia zmluva
26-16-23
0,00 € Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. Marec 2023
Dodatok č. 17 k zmluve č. 12024322 uzavretej dňa 15.8.2005
33-10-04 D17
0,00 € SOFTIP, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
5. Apríl 2023
Dodatok č. 16 k zmluve č. 12024322 uzavretej dňa 15.8.2005
33-10-04 D16
0,00 € SOFTIP, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
17. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 29-50-21 zo dňa 11.3.2021
29-50-21
Doplnená
0,00 € DriveTech, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
10. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Rámcovej kúpnej a servisnej zmluve č. 51-50-21 zo dňa 21.04.2021
51-50-21
Doplnená
0,00 € DLOUHY TECHNOLOGY s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
12. Máj 2023
Memorandum o spolupráci
49-10-23
0,00 € Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislava Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
13. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 111-40-21 zo dňa 10.09.2021
111-40-21
0,00 € AUTO ROTOS s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. Jún 2023
Dodatok č. 8 k Poistnej zmluve č. 9369086215
2-10-15
0,00 € Colonnade Insurance S.A. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
3. August 2023
Zmluva o dodávke papiera
87-10-23
0,00 € Základná škola s materskou školou Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
16. August 2023
Zmluva o dodávke papiera
93-10-23
0,00 € Spojená škola sv. Uršule Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
1. September 2023
Návrh poistnej zmluvy - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
103-16-23
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
5. September 2023
Flotilová poistná zmluva
104-16-23
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.