Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2023
Zmluva o spolupráci
105-10-23
0,00 € BE COOL, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
5. September 2023
Zmluva o spolupráci
106-10-23
0,00 € BE COOL, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
14. September 2023
Rámcová kúpna a servisná zmluva
114-50-23
0,00 € SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. September 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
116-12-23
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
47-17-23
0,00 € OBI Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
29. September 2023
Dodatok č. 9 k Poistnej zmluve č. 9369086215
2-10-15 D9
Doplnená
0,00 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
10. Október 2023
Dohoda o ukončení
26-50-04_U
0,00 € SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
2. November 2023
Zmluva o záväzkovom limite
135-16-23
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
8. November 2023
Dohoda o ukončení
15-10-09_U
0,00 € PhDr. Anna Dvorská Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
22. November 2023
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 1110020359
161-10-21 D1
0,00 € PREMIUM Poisťovňa Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. November 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej a servisnej zmluve
33-50-20 D1
0,00 € DIAGO SF s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
153-12-23
0,00 € G&E Trading, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní prístupu do siete internet
157-10-23
0,00 € Hlavné mesto SR BA Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
12. December 2023
Dohoda o ukončení
24-46-23_U
0,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
14. December 2023
Rámcová zmluva o dielo
160-14-23
0,00 € BOZPO, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. December 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
161-10-23
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. December 2023
Zmluva o marketingovej spolupráci
165-19-23
0,00 € IKEA Bratislava, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. December 2023
Zmluva
155-12-23
0,00 € SPP CNG s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
22. December 2023
Rámcová zmluva o dielo
171-14-23
0,00 € MIVO Servis, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. Január 2024
Nájomná zmluva
6-11-24
0,00 € MH Teplárenský holding, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.