Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Rámcová zmluva o dielo
110-50-23
298 800,00 € MADES s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. Október 2022
Zmluva o odbere, preprave a spracovaní odpadu
165-50-22
294 360,00 € EBA, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
7. Február 2023
Rámcová mandátna zmluva
11-18-23
288 000,00 € SELTON legal s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
12. Júl 2023
Rámcová kúpna zmluva
72-12-23
263 532,00 € UNIKOV NITRA, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
19. September 2023
Zmluva o dielo
117-50-23
252 492,80 € Wehrle-Werk AG Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
27. Február 2023
Zmluva o dielo
14-12-23
252 000,00 € HYCA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Jún 2022
Kúpna zmluva
97-50-22
240 890,00 € VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo
177-50-22
Doplnená
237 871,20 € KBS ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Júl 2023
Zmluva o dielo
77-50-23
Doplnená
231 579,76 € Metra s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo
178-50-22
227 104,80 € Siemens Energy, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
12. Apríl 2023
Rámcová zmluva o dielo
32-12-23
222 180,00 € A.R.S. spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Júl 2023
Rámcová zmluva o zhodnotení odpadu
73-47-23
222 000,00 € Zdroje Zeme a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Júl 2023
Rámcová zmluva o zhodnotení odpadu
74-47-23
222 000,00 € Zdroje Zeme a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Júl 2023
Rámcová zmluva o zhodnotení odpadu
75-47-23
222 000,00 € Zdroje Zeme a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. December 2023
Rámcová zmluva o dielo
172-12-23
219 600,00 € Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. December 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
189-10-22
Doplnená
208 097,95 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. December 2022
Poistná zmluva
190-10-22
208 097,95 € KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. Apríl 2024
Rámcová zmluva o dielo
49-12-24
201 483,85 € A.R.S. spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
19. December 2022
Zmluva o dielo
184-10-22
200 400,00 € TEMAX, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
9. September 2022
Zmluva o dielo
149-50-22
200 254,80 € IDO EET - Levické strojárne, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.