Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo
169-40-22
199 500,00 € Scania Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. December 2023
Rámcová zmluva
167-11-23
192 604,80 € Inova Logic, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
1. September 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
102-16-23
192 060,12 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
3. Január 2024
Rámcová zmluva o dielo
175-50-23
185 317,32 € Hydraulika Petráš s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
7. Apríl 2022
Kúpna zmluva
62-47-22
183 542,76 € MEVA-SK s.r.o.Rožňava Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Apríl 2022
Zmluva o finančnom lízingu
65-10-22
183 000,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Apríl 2022
Zmluva o finančnom lízingu
67-10-22
183 000,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
19. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva
25-12-24
182 520,00 € BINS s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. Júl 2023
Zmluva o dielo
68-50-23
181 353,90 € VERTICAL INDUSTRIAL a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
2. Apríl 2024
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvo palivových kariet č. MAGTS2300293
29-12-24
180 000,00 € Slovnaft, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
12. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
130-50-23
179 534,86 € BOZPO, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
13. Marec 2023
Rámcová zmluva o zhodnotení odpadu
21-45-23
179 400,00 € Tenarry Slovakia, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
5. Apríl 2023
Rámcová zmluva o dielo
30-50-23
Doplnená
171 229,68 € ACP AuComp, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo
171-50-22
168 850,00 € VÚMZ SK, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
24. August 2022
Rámcová zmluva o dielo
141-50-22
166 228,00 € ElektroSystem AM, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
13. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
193-50-22
162 566,40 € DAIKON, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
17. Október 2023
Rámcová zmluva o dielo
133-50-23
161 122,80 € ELSO-b, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
5. August 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
132-10-22
Doplnená
193 170,13 € Združenie SHIELD - AVAL (združenie zastúpené spol. Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.) Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Júl 2022
Rámcová zmluva o zhodnotení odpadu
116-47-22
154 050,00 € Zdroje Zeme a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Júl 2022
Rámcová zmluva o zhodnotení odpadu
117-47-22
154 050,00 € Zdroje Zeme a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.