Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
134-14-23
108 160,00 € Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
15. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
95-10-22
Doplnená
108 056,00 € BOZPO, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. Január 2024
Zmluva o dielo
4-12-24
108 000,00 € HANES Slovakia, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. Marec 2024
Rámcová dohoda
28-50-24
104 190,00 € HP - Mont s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
27. September 2022
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
157-70-22
102 700,00 € BESTRENT s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
30. Máj 2022
Kúpna zmluva
90-47-22
102 000,00 € KATIS, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Jún 2023
Rámcová kúpna zmluva
63-50-23
Doplnená
111 645,96 € PBGAS, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
8. Jún 2023
Rámcová zmluva o dielo
61-55-23
99 161,40 € KPK spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
3. Február 2024
Rámcová dohoda pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
XX - 24
Doplnená
97 920,00 € Premium poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
3. Február 2024
Poistná zmluva
XX-24
97 920,00 € Premium poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Júl 2022
Rámcová zmluva o dielo
115-50-22
95 729,15 € SEZAKO Trnava s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
27. Október 2022
Rámcová dohoda o operatívnom leasingu motorových vozidiel a poskytovanie služieb
175-10-22
92 802,24 € ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
6. Máj 2022
Zmluva o finančnom lízingu
82-10-22
90 400,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
23. August 2022
Kúpna zmluva
140-47-22
88 400,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva - Nákup licencií platformy Microsoft 365
55-11-24
86 012,28 € eSOLUTIONS s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
5. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia
32-14-24
85 344,00 € PRIM CAR, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. December 2022
Rámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku
23-47-22
Doplnená
84 000,00 € United Rental Group, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
10. Máj 2023
Rámcová zmluva o zhodnotení odpadu
48-16-23
84 000,00 € A-Z STAV, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
7. Marec 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní marketingových služieb
19-19-23
83 880,00 € Róbert Slovák a jeho priatelia, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
6. Júl 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní tlačových a grafických služieb
108-10-22
Doplnená
108 864,78 € DMC, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.