Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Zmluva o externej správe registratúry a súvisiacich služieb
154-10-23
78 691,20 € F.M.Servis s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
27. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
124-12-23
76 799,52 € MONASTER, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. Júl 2023
Rámcová zmluva o dielo
79-12-23
73 890,00 € AIRFITTING, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
2. August 2022
Rámcová kúpna zmluva
129-10-22
73 254,75 € DEXIS SLOVAKIA, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. December 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
168-16-23
72 384,00 € Consulting & Education Partners, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. Máj 2023
Rámcová kúpna zmluva
58-11-23
72 368,40 € XEVOS Solutions s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
25. Máj 2022
Rámcová zmluva o dielo
88-10-22
69 990,00 € ForesServices, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
8. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
11-14-24
69 600,00 € BALANCED HR s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. Apríl 2023
Zmluva o službe nakladania s odpadom
43-41-23
Doplnená
68 707,00 € ARGUSS, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo
174-50-22
67 924,00 € TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
5. Máj 2023
Rámcová zmluva o dielo
46-55-23
67 715,76 € FORMAT 1 spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
14. September 2023
Rámcová zmluva
111-16-23
66 576,00 € Consulting & Education Partners, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Marec 2024
Rámcová servisná zmluva
23-55-24
64 672,80 € IDO EET - Levické strojárne, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
9. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
2-50-23
63 516,28 € B+N Facility Services spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. September 2022
Rámcová kúpna zmluva
155-10-22
62 433,46 € ABEL - Computer, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
10. August 2023
Rámcová zmluva o dielo
91-50-23
62 376,00 € SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. August 2022
Kúpna zmluva
142-50-22
62 244,00 € Reichspfarrer s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. Marec 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní tlačových a grafických služieb
27-19-24
61 632,00 € DMC, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Apríl 2024
Rámcová zmluva o dielo
40-55-24
61 268,40 € Supra Technology s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
15. December 2022
Rámcová mandátna zmluva
183-10-22
60 000,00 € Hillbridges, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.