Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2023
Rámcová zmluva o dielo
98-12-23
48 000,00 € AUTO ROTOS s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
23. Máj 2023
Rámcová kúpna zmluva
54-15-23
47 588,87 € EKOS - partner s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
8. August 2022
Rámcová kúpna zmluva
133-10-22
47 474,60 € IRDistribution, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
11. September 2023
Rámcová zmluva o dielo
108-50-23
46 789,20 € ACP AuComp s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
11. August 2023
Rámcová zmluva o dielo
89-50-23
46 769,30 € TERRASTROJ pol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
18. Január 2024
Kúpna zmluva
3-12-24
45 294,00 € AUTO-IMPEX spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
13. Február 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
12-14-23
43 416,00 € Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
15. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo
53-55-24
42 829,12 € Jkizolacie s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
29. September 2022
Kúpna zmluva
162-45-22
42 000,00 € BINS, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. Máj 2024
Rámcová zmluva o dielo
64-12-24
41 840,48 € Autosklo Hornet s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o dielo - Dodanie a výmena napínacích staníc redlerových dopravníkov
33-55-24
41 763,60 € IDO EET - Levické strojárne, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
3. November 2023
Rámcová zmluva o dielo
140-50-23
41 745,12 € G-plant spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. November 2023
Zmluva o dielo
152-14-23
Doplnená
45 096,00 € BELLIMPEX s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
25. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
40-10-23
40 000,00 € BRATISLAVSKÝ MAJÁLES Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - Bratislavský majáles
48-10-24
40 000,00 € BRATISLAVSKÝ MAJÁLES Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
7. December 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
159-50-23
38 820,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
9. November 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služby
179-40-22
38 638,80 € ROTOS - STK a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
17. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva - Zberné nádoby 240 l
38-15-24
38 378,40 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
21. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
118-47-23
38 160,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
28. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
125-11-23
35 535,60 € FITTICH ALARM spol. s r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.