Centrálny register zmlúv

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2022
Kúpna zmluva
161-45-22
33 100,00 € BINS, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
15. Marec 2023
Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb
22-16-23
31 140,00 € Ernst & Young, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
23. Jún 2022
Zmluva o dielo
101-40-22
Doplnená
30 456,00 € HANES Slovakia, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
16. August 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
136-10-22
Doplnená
30 000,00 € APUEN AKADÉMIA, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
27. December 2022
Zmluva o poskytovaní služiebň
187-10-22
30 000,00 € Zmluva o poskytovaní služieb Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
10. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
10-11-23
30 000,00 € ForesServices, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
19. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
42-11-24
30 000,00 € Ing. Peter Michálek Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
17. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva - Zberné nádoby 120 l
39-15-24
29 616,00 € KATIS s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
17. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva - OOPP
37-15-24
29 333,62 € DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
6. Apríl 2022
Kúpna zmluva
58-47-22
28 229,50 € Zoltán Berner Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. Jún 2022
Rámcová zmluva o dielo
96-10-22
25 301,00 € 3MON, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31. Marec 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
29-11-23
25 000,00 € Ing. Peter Michálek Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. Apríl 2022
Zmluva o dielo
55-10-22
Doplnená
23 770,00 € TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
13. November 2023
Zmluva o organizovaní podujata
145-19-23
Doplnená
25 356,00 € Big-agency Slovakia s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
15. Február 2024
Rámcová zmluva o nájme hnuteľných vecí
15-12-24
23 509,44 € Dolphin Central Europe, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
29. Január 2024
Zmluva o dielo
5-11-24
23 400,00 € HR-PROJECT, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
22. Máj 2023
Rámcová zmluva o zhodnotení odpadu
52-16-23
22 920,00 € LEONTECH s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
20. November 2023
Rámcová kúpna zmluva
148-12-23
22 564,80 € KORAKO plus, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
15. Jún 2023
Zmluva o organizovaní podujatia
62-10-23
Doplnená
19 188,00 € OXO CREATIVE s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
4. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo
1-10-23
22 444,80 € TZB Technológie, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.