Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2023
Zmluva o prenájme priestorov - Predstavenie tanečnej skupiny STEP BY STEP
100/2023
269,00 € Karolína Ternóczka Mestské kultúrne stredisko
19. December 2023
Zmluva o prenájme priestorov - Predstavenie tanečnej skupiny STEP BY STEP
246/2023
269,00 € Karolína Ternóczka Mestské kultúrne stredisko
7. Júl 2022
Zmluva o verejnej produkcii
59/2022
260,00 € hudobná skupina ALI BAND Mestské kultúrne stredisko
17. Október 2022
Tanečná zábava - Stretnutie nielen pre osamelých
157/2022
260,00 € Aladár Juráš Mestské kultúrne stredisko
4. Máj 2023
Zmluva o verejnej produkcii
Zmluva o verejnej produkcii
260,00 € Juraj Mészáros Mestské kultúrne stredisko
21. September 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme priestorov zo dňa 11.03.2022 - stužková
19/2022
250,00 € Monika Kajtárová Mestské kultúrne stredisko
29. September 2022
Zmluva č. 393/2022 o obstaraní vystúpenia
150/2022
250,00 € Hudobné centrum Mestské kultúrne stredisko
28. Október 2022
Zmluva o prenájme priestorov - nádvorie NK "Predvolebná kampaň"
169/2022
250,00 € Peter Paška Mestské kultúrne stredisko
5. Máj 2022
Zmluva o prenájme priestorov
27/2022
240,00 € Inštitút hospodárskej politiky, n.o. Mestské kultúrne stredisko
15. Marec 2023
Zmluva o prenájme priestorov - Prednáška o zdravej výžive 13.04.2023
41/2023
Doplnená
239,00 € Katarína Deáková Mestské kultúrne stredisko
13. September 2022
Zmluva o verejnej produkcii - koncert sk. Parketový lev
108/2022
230,00 € Alexander Oplt Mestské kultúrne stredisko
26. September 2022
Zmluva o verejnej produkcii: Tanečná zábava - skupina Spektrum plus
125/2022
230,00 € Juraj Mészáros Mestské kultúrne stredisko
22. December 2022
Zmluva o prenájme priestorov - vianočné posedenie zamestnancov
237/2022
222,00 € Základná umelecká škola Josepha Haydna Mestské kultúrne stredisko
22. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov - divadelné predstavenie pre školy
147/2022
220,00 € Divadelné centrum, občianske združenie Mestské kultúrne stredisko
13. Jún 2022
Zmluva - Otvorenie Kultúrneho leta, Deň rodiny
40/2022
200,00 € Môj maskot Mestské kultúrne stredisko
7. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov
60/2022
200,00 € Združenie maďarských rodičov na Slovensku -Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Mestské kultúrne stredisko
13. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov
91/2022
200,00 € Virunga s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
21. December 2022
Zmluva uzatvorená podľa § 269 obchodného zákonníka
Zmluva uzatvorená podľa § 269 obchodného zákonníka
200,00 € OZ FS Dudváh Mestské kultúrne stredisko
7. Február 2023
Zmluva o prenájme priestorov - prednáška 04.04.2023
18/2023
200,00 € Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia Mestské kultúrne stredisko
24. Marec 2023
Zmluva o prenájme priestorov - Hodina dejepisu
43/2023
200,00 € Združenie umelcov zo Zvolena Mestské kultúrne stredisko