Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2022
Zmluva o prenájme priestorov
26/2022
0,00 € Crazy family s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
2. Jún 2022
Dohoda o spolupráci č. 2/2022
28/2022
0,00 € OV Csemadok-u v Galante Mestské kultúrne stredisko
2. Jún 2022
Zmluva o servisnej službe č. SK 1233488
30/2022
Doplnená
0,00 € CWS-boco Slovensko s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
2. Jún 2022
Zmluva o akceptácii platobných kariet č. C11727-01/22
34/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mestské kultúrne stredisko
2. Jún 2022
Dohoda o spolupráci č. 3/2022
37/2022
0,00 € OV Csemadok-u v Galante Mestské kultúrne stredisko
23. Jún 2022
Zmluva o verejnej produkcii
42/2022
0,00 € Juraj Mészáros Mestské kultúrne stredisko
23. Jún 2022
Zmluva koncoročné predstavenie Tanec pre radosť
43/2022
0,00 € Ing. Katarína Péterváriová – CALMA STUDIO Mestské kultúrne stredisko
23. Jún 2022
Zmluva o prenájme priestorov
46/2022
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša a.s Mestské kultúrne stredisko
7. Júl 2022
Dohoda o spolupráci č. 4/2022
58/2022
0,00 € Milan Štefánik Mestské kultúrne stredisko
8. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
31/2022
0,00 € Občianske združenie Múza Teatro Mestské kultúrne stredisko
8. Júl 2022
Zmluva o usporiadaní podujatia Bonita party
49/2022
0,00 € BONITA OZ pre rozvoj cestovného ruchu Mestské kultúrne stredisko
26. August 2022
Zmluva o usporiadaní podujatia: Stretnutie s cestovateľom a spisovateľom Vujity Tvrtko
73/2022
0,00 € OZ KulTúra KN Mestské kultúrne stredisko
13. September 2022
Zmluva o zariadení vytvorenia umeleckého výkonu
55/2022
0,00 € Marian Greksa Mestské kultúrne stredisko
13. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2022, č.: MK-80/2022/3.2
130/2022
0,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Mestské kultúrne stredisko
13. September 2022
Hromadná licenčná zmluva - Galantské trhy 2022
119/2022
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mestské kultúrne stredisko
14. September 2022
Dohoda 22/05/054/74
114/2022
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Galanta Mestské kultúrne stredisko
20. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov - kurzová miestnosť - minifit
134/2022
Doplnená
0,00 € Adriana Pappová Mestské kultúrne stredisko
20. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov - kurzová miestnosť - balet
140/2022
Doplnená
0,00 € Karolína Ternóczka Mestské kultúrne stredisko
21. September 2022
Dohoda o spolupráci č. 5/2022 - Kto čo vie?
146/2022
0,00 € OZ Konrádko Mestské kultúrne stredisko
21. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov - kurzová miestnosť - tanečná
143/2022
0,00 € Crazy family s.r.o. Mestské kultúrne stredisko