Centrálny register zmlúv

Mestské kultúrne stredisko

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Zmluva o dielo č. 02/11/2023
02/11/2023
Doplnená
46 359,85 € PVD Stav s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
20. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 001/2024
58/2024
20 350,00 € Andrea Papuláková Mestské kultúrne stredisko
17. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 2023/01/MsKS
128/2023
20 256,00 € SILKAT, s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
13. Február 2023
ZMLUVA O DIELO č. 01012023
26/2023
15 507,60 € Šmigrovský, spol. s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
2. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov- Cukráreň MarLin
29/2022
10 581,48 € Mgr. Linda Michalíková Mestské kultúrne stredisko
12. September 2022
Zmluva o sprostredkovaní umeleckého výkonu
62/2022
8 000,00 € Thrill Promotion, s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
15. November 2023
Zmluva o dielo - Medzinárodná husľová súťaž Z. Kodálya
214/2023
5 550,00 € Csemadok Oblastný výbor Galanta Mestské kultúrne stredisko
14. December 2022
Zmluva o dielo " Medzinárodné stretnutie spev. zborov nositeľov meno Z. Kodálya"
236/2022
5 150,00 € OV Csemadok-u v Galante Mestské kultúrne stredisko
8. Júl 2022
Zmluva o usporiadaní podujatia
66/2022
5 140,00 € OZ CLIS PRO Mestské kultúrne stredisko
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/367
82/2024
5 000,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Mestské kultúrne stredisko
15. December 2023
Zmluva o dielo - Slávnostný vianočný koncert
247/2023
4 400,00 € Csemadok Oblastný výbor Galanta Mestské kultúrne stredisko
18. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Calma studio
249/2023
2 198,87 € Ing. Katarína Péterváriová - CALMA STUDIO Mestské kultúrne stredisko
12. September 2022
Zmluva XXXVI. Galantské trhy - ozvučenie, osvetlenie pódia na nádvorí
101/2022
2 050,00 € SIMULČÍK SOUND s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
13. Jún 2022
Zmluva o dielo
41/2022
1 700,00 € OZ ART SFERA Mestské kultúrne stredisko
12. September 2022
Zmluva o umeleckom výkone - koncert sk. Traky
115/2022
1 700,00 € Traky Production, s.r.o. Mestské kultúrne stredisko
26. Január 2024
Zmluva o dielo č. 01/2024
17/2024
1 600,00 € Peter Smrtník Mestské kultúrne stredisko
12. September 2022
Zmluva XXXVI. Galantské trhy - Folklórny súbor Karpaty
103/2022
1 500,00 € Dom Matice Slovenskej Mestské kultúrne stredisko
13. September 2022
Zmluva č.2022/ORG/R/K/GA/0144 o poskytnutí účelovej dotácie
48/2022
1 500,00 € Trnavský samosprávny kraj Mestské kultúrne stredisko
14. December 2022
Zmluva o dielo "Medzinárodná husľová súťaž Z. Kodálya"
187/2022
1 500,00 € OV Csemadok-u v Galante Mestské kultúrne stredisko
7. December 2022
Zmluva o prenájme priestorov - Vianočný koncert 10.12.2022
205/2022
1 247,75 € ANDANTE spol.s r.o. Mestské kultúrne stredisko