Centrálny register zmlúv

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
0,00 € DREVOPAL, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
13. Júl 2022
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o zabezpečovaní stravovania uzatvorenej dňa 30.12.2021
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o zabezpečovaní stravovania uzatvorenej dňa 30.12.2021
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
16. August 2022
Zmluva o dielo č. 2022/1
Zmluva o dielo č. 2022/1
0,00 € Mgr. art. Dominik Monček, akademický sochár Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
24. August 2022
Doplnok č. 12 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2022
Doplnok č. 12 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2022
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu zamestnancov školstva a vedy, Gymnázium Púchov Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
22. September 2022
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2022
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2022
0,00 € Únia nevydiacich a slabozrakých Slovenska Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
27. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+1; číslo zmluvy - 2020-1-IT02-KA229-079446_4
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+1; číslo zmluvy - 2020-1-IT02-KA229-079446_4
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú činnosť Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
21. Október 2022
Dohoda o odbere tepelnej energie
Dohoda o odbere tepelnej energie
0,00 € Mestský bytový podnik Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
21. December 2022
Dohoda o vysporiadaní nákladov za elektrickú energiu za rok 2023
Dohoda o vysporiadaní nákladov za elektrickú energiu za rok 2023
0,00 € Mestský bytový podnik Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
21. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní stravovania č. 1/2023
Zmluva o zabezpečovaní stravovania č. 1/2023
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
30. December 2022
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva
0,00 € Kolektív zamestnancov Gymnázia Púchov Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
20. Január 2023
Zmluva na uverejňovanie študentskej prílohy Gymnázia Púchov v Púchovských novinách
Zmluva
0,00 € Púchovská kultúra, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
27. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2023
0,00 € Autoškola UNO, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
27. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2022
0,00 € VOLEJBALOVÝ KLUB PÚCHOV Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
18. Máj 2023
Zmluva o spolupráci na projekte "Digitálny žiak"
Zmluva o spolupráci na projekte "DIgitálny žiak"
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
18. Máj 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov- projekt Digitálny žiak
Zmluva o spracúvaní osobných údajov- projekt Digitálny žiak
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
10. Júl 2023
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
0,00 € The Duke od Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
6. September 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o zabezpečení stravovania uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
0,00 € Spojená škola Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
12. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2023
0,00 € Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov 1.Volejbalový klub Púchov
4. Október 2023
DOHODA - ERASMUS+ MOBILITA JEDNOTLIVCOV Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA-121-SCH-000136171
DOHODA - ERASMUS+ MOBILITA JEDNOTLIVCOV Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA-121-SCH-000136171
0,00 € Mgr. Miroslava Zbínová Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
14. November 2023
Darovacia zmluva na nefinančný dar "100 kníh KK Bagala"
Darovacia zmluva
0,00 € Koloman Kertész Bagala Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov