Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2022
Zmluva o dielo
AF3-159/2022
3 960,00 € RANDVATRI s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
19. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-394/2023
3 950,00 € Peter Nosáľ Múzeum mesta Bratislavy
18. August 2023
Kúpna zmluva
AF3-207/2023
3 884,50 € Jarolím Uher Múzeum mesta Bratislavy
28. Jún 2023
Zmluva o dielo
AF3–180/2023
3 840,00 € Mgr. art Peter Záhora Múzeum mesta Bratislavy
30. Máj 2023
Zmluva o nájme priestorov
AF3-146/2023
3 600,00 € Múzeum mesta Bratislavy Visual Communication, s.r.o.
4. Júl 2023
Zmluva o nájme priestorov
AF3-161/2023
3 600,00 € Múzeum mesta Bratislavy MOSTY-GESHARIM o.z.
6. Jún 2023
Zmluva o reštaurovaní
AF3-129/2023
3 520,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Múzeum mesta Bratislavy
15. November 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
AF3-369/2023
Doplnená
3 446,00 € Ing. arch. Kristína Tomanová Múzeum mesta Bratislavy
7. Júl 2023
Kúpna zmluva
AF3-206/2023
3 430,00 € Daniel Holčík Múzeum mesta Bratislavy
31. Júl 2023
Zmluva o úschove
AF3-194/2023
3 400,00 € Mgr. Ján Kostelný Múzeum mesta Bratislavy
19. December 2023
Kúpna zmluva
AF3-418/2023
3 400,00 € Mgr. Ján Kostelný Múzeum mesta Bratislavy
28. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. AF3-38/2023
AF3-38/2023
3 240,00 € Ing. arch. Kristína Tomanová Múzeum mesta Bratislavy
17. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. AF3-74/2023
AF3-74/2023
3 168,00 € Ing. arch. Michal Bogár, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
27. November 2023
Zmluva o reštaurovaní zbierkového predmetu
AF3-352/2023
3 120,00 € Akad. soch. Stanislav Kožela Múzeum mesta Bratislavy
4. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
AF3-76/2023
3 000,00 € Ing. arch. Nina Valíčková Múzeum mesta Bratislavy
13. Júl 2023
Kúpna zmluva
AF3-212/2023
3 000,00 € prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc. Múzeum mesta Bratislavy
6. Október 2023
Zmluva o konzervovaní archeologických nálezov
AF3-325/2023
3 000,00 € Mgr. art. Soňa Holičková Múzeum mesta Bratislavy
8. September 2022
Zmluva o dielo
AF3-223/2022
2 770,00 € Vedro, s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
29. Marec 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
AF3-39/2023
2 700,00 € Bratiska, s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
8. Apríl 2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
AF3-46/2022
2 670,00 € WE WORK TOGETHER, s. r. o. Múzeum mesta Bratislavy