Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-91/2024
100,00 € PhDr. Peter Salner, DrSc. Múzeum mesta Bratislavy
16. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-92/2024
100,00 € PhDr. Štefan Hrivňák Múzeum mesta Bratislavy
16. Máj 2024
ZMLUVA O KOMISNOM PREDAJI
AF3-117/24
0,00 € Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. Múzeum mesta Bratislavy
16. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
AF3-96/2024
0,00 € Mgr. Lucia Duchoňová Múzeum mesta Bratislavy
16. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
AF3-99/2024
0,00 € PaedDr. Simonne Jurčová Múzeum mesta Bratislavy
16. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
AF3-102/2024
0,00 € JUDr. Peter Kerecman, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
16. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
AF3-97/2024
0,00 € Mgr. Mária Feješová, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
16. Máj 2024
Zmluva o dielo
AF3-109/2024
400,00 € Veronika Szeghy-Gayer, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
15. Máj 2024
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
AF3-67/2024
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Múzeum mesta Bratislavy
15. Máj 2024
ZMLUVA O KOMISNOM PREDAJI
AF3-120/2024
0,00 € Monokel s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
14. Máj 2024
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazových záznamov zbierkových predmetov
AF3-105/2024
0,00 € Bratislava a jej premeny, o. z. Múzeum mesta Bratislavy
14. Máj 2024
Zmluva o dielo
AF3-108/2024
400,00 € Mgr. Ivana Červenková, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
14. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
AF3-103/2024
0,00 € Mgr. Monika Šurdová Múzeum mesta Bratislavy
14. Máj 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
AF3-121/2024
0,00 € Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel - TOSTABUR Múzeum mesta Bratislavy
13. Máj 2024
Dohoda o odklade plnenia
AF3-54/2024
51 752,11 € Bratislavská spoločnosť pre správu majetku (BSSM) Múzeum mesta Bratislavy
13. Máj 2024
Dohoda o urovnaní
AF3-128/2024
2 069,74 € Bratislavská spoločnosť pre správu majetku (BSSM) Múzeum mesta Bratislavy
7. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
AF3-98/2024
0,00 € PhDr. Štefan Hrivňák Múzeum mesta Bratislavy
7. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
AF3-101/2024
0,00 € Mgr. Ján Kúkel Múzeum mesta Bratislavy
7. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
AF3-100/2024
0,00 € Mgr.Zsófia Kiss-Szemán Múzeum mesta Bratislavy
3. Máj 2024
Zmluva dielo a licenčná zmluva
AF3-53/2024
0,00 € ANVY, s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy