Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. AF3-31/2020 v znení Dodatku č. 1
AF3-31/2020
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Slovenské národné múzeum
23. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. AF3-20/2018
AF3-20/2018
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Slovenské národné múzeum
30. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke diela
AF3-409/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Galéria mesta Bratislavy
30. November 2023
Zmluva o výpožičke diela
AF3-410//2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Gáleria mesta Bratislavy
30. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-380/2023
1 900,00 € Mgr. Zora Bielichová Múzeum mesta Bratislavy
29. November 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
AF3-390/2023
0,00 € Múzeum Obchodu Bratislava Múzeum mesta Bratislavy
29. November 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
AF3-374/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
28. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-388/2023
AF3-388/2023
1 000,00 € Ing. Peter Brunčák Múzeum mesta Bratislavy
28. November 2023
Zmluva o udelení súhlasu na použitie obrazových záznamov
AF3-362/2023
0,00 € PhDr. Štefan Holčík, CSc. Múzeum mesta Bratislavy
28. November 2023
Zmluva o výpožičke
AF3-397/2023
0,00 € Slovenské centrum dizajnu Múzeum mesta Bratislavy
27. November 2023
Zmluva o reštaurovaní zbierkového predmetu
AF3-352/2023
3 120,00 € Akad. soch. Stanislav Kožela Múzeum mesta Bratislavy
23. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-378/2023
0,00 € Jozef Tihányi Múzeum mesta Bratislavy
23. November 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku - Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla
AF3-395/2023
176,34 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Múzeum mesta Bratislavy
23. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-383/2023
350,00 € Mgr. Roman Vávra, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
23. November 2023
Zmluva o poskytnutí obrazových záznamov zbierkových predmetov
AF3-376/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Uměleckoprůmyslové museum v Praze
22. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-382/2023
500,00 € prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
16. November 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. AF3-373/2023
AF3-373/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Slovenské národné múzeum
16. November 2023
Zmluva o výpožičke depozitov
AF3-305/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Slovenské národné múzeum
16. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2013
11/2013
0,00 € Rehoľa svätej Alžbety Múzeum mesta Bratislavy
15. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-379/2023
40,00 € RNDr. Alena Šefčáková, PhD. Múzeum mesta Bratislavy