Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
AF3-52/2022
0,00 € Mgr. Jana Levická, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
4. Apríl 2022
Protokol o odovzdaní a prevzatí zbierkových predmetov na dočasné užívanie
AF3-29/2022
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Múzeum mesta Bratislavy
22. Apríl 2022
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov
AF3-66/2022
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Jozef Pavlásek
22. Apríl 2022
Darovacia zmluva
AF3-71/2022
0,00 € PhDr. Štefan Holčík, CSc. Múzeum mesta Bratislavy
28. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. AF3-40/2017 v znení Dodatku č. 1
Dodatok č. 2 k AF3-40/2017
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici
29. Apríl 2022
Licenčná zmluva
AF3-79/2022
0,00 € Ústav pamäti národa Múzeum mesta Bratislavy
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/008/2021
Dodatok č. 1 k AF2-1/2021
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Múzeum mesta Bratislavy
4. Máj 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov a predmetov kultúrnej hodnoty
AF3-67/2022
Doplnená
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
4. Máj 2022
Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu
AF3-62/2022
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Mgr. Jakub Huba
11. Máj 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
AF3-78/2022
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Slovenská národná knižnica
11. Máj 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. AF3-131/2020 v znení Dodatku č. 1
Dodatok č. 2_AF3-131/2020
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v Bratislave
11. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby VNET Dátové služby č. 220470106
AF2-5/2022
0,00 € VNET a.s. Múzeum mesta Bratislavy
11. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služby VNET Hlasové služby č. 220470107
AF2-6/2022
0,00 € VNET a.s. Múzeum mesta Bratislavy
23. Máj 2022
Zmluva o dielo
AF3-89/2022
0,00 € Alexandra Ballová, MPhil. Múzeum mesta Bratislavy
23. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
AF3-90/2022
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel - TOSTABUR
26. Máj 2022
Zmluva o komisnom predaji
AF3-97/2022
0,00 € Slovenská národná knižnica Múzeum mesta Bratislavy
26. Máj 2022
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov
AF3-96/2022
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Slovenské národné múzeum
26. Máj 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
AF3-95/2022
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Považské múzeum
26. Máj 2022
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov
AF3-91/2022
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Múzeum vo Svätom Antone
26. Máj 2022
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov
AF3-83/2022
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Slovenské národné múzeum