Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2023
Kúpna zmluva č. AF3-416/2023
AF3-416/2023
450,00 € Jozef Tökölyi Múzeum mesta Bratislavy
3. Júl 2023
Kúpna zmluva
AF3-205/2023
440,00 € Mgr. Ľuboš Haško Múzeum mesta Bratislavy
13. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí grantu č. NM22_137
AF3-111/2022
421,90 € Nadácia Pontis Múzeum mesta Bratislavy
24. Júl 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU- KRÁTKODOBÝ NÁJOM
AF3-241/2023
400,00 € Múzeum mesta Bratislavy Bratislavská organizácia cestovného ruchu
3. Október 2023
Zmluva o dielo
AF3-329/2023
400,00 € prof. PhDr. Marta Součková, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
10. Január 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-404/2023
400,00 € PhDr.Zdenka Klimtová Múzeum mesta Bratislavy
23. August 2023
Kúpna zmluva
AF3-232/2023
375,00 € Peter Zelenák Múzeum mesta Bratislavy
18. November 2022
Kúpna zmluva
AF3-219/2022
372,00 € Mgr. Ľuboš Haršány Múzeum mesta Bratislavy
25. December 2022
Kúpna zmluva
AF3-219/2022
372,00 € Mgr. Ľuboš Haršány Múzeum mesta Bratislavy
26. Máj 2022
Zmluva o nájme priestorov
AF3-92/2022
350,00 € Múzeum mesta Bratislavy Viktor Gaďo
23. November 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-383/2023
350,00 € Mgr. Roman Vávra, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
16. August 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
AF3-175/2022
317,01 € Slovak Telekom, a.s. Múzeum mesta Bratislavy
30. Marec 2023
Zmluva o odborných službách
AF3-98/2023
300,00 € a Audit, s. r. o. Múzeum mesta Bratislavy
12. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a udelení licencie na jeho použitie
AF3-119/2023
300,00 € Mgr. Adrián Nemergut, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
3. Júl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-173/2023
300,00 € Mgr. Petra Hanáková, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
23. August 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU- KRÁTKODOBÝ NÁJOM
AF3-294/2023
300,00 € Múzeum mesta Bratislavy Ukrajinsko-Slovenská Iniciatíva (USI) o.z.
24. August 2023
Zmluva o dielo
AF3-253/2023
300,00 € Mgr. art. Samuel Štefanec Múzeum mesta Bratislavy
13. September 2023
Zmluva o dielo
AF3-303/2023
300,00 € Martin Krajčír Múzeum mesta Bratislavy
25. September 2023
Zmluva o dielo
AF3-318/2023
300,00 € Tomáš Trník Múzeum mesta Bratislavy
13. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AF3-424/2023
AF3-424/2023
300,00 € Bc. Barbara Debrecká Múzeum mesta Bratislavy