Centrálny register zmlúv

Múzeum mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
AF3-391/2023
AF3-391/2023
300,00 € Mgr. Petra Hanáková, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
7. Február 2024
Zmluva o dielo
AF3-16/2024
300,00 € Mgr. Peter Jašek, PhD. Múzeum mesta Bratislavy
15. Február 2024
Zmluva o dielo
AF3-17/2024
300,00 € PhDr. Stanislav Sikora, CSc. Múzeum mesta Bratislavy
7. December 2022
Zmluva o konzervovaní predmetov kultúrnej hodnoty
AF3-285/2022
297,00 € Mgr. art. Soňa Holičková Múzeum mesta Bratislavy
8. Január 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-402/2023
290,00 € Dr. Schoole Mostafawy Múzeum mesta Bratislavy
18. Apríl 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-95/2023
288,75 € Mgr. Soňa Gregorová Múzeum mesta Bratislavy
11. Máj 2023
Darovacia zmluva
AF3-91/2023
280,00 € Mgr. Marta Janovčíková Múzeum mesta Bratislavy
6. Jún 2023
Licenčná zmluva č. AF3-47/2023
AF3-47/2023
Doplnená
280,00 € Mgr. art. Matej Hakár Múzeum mesta Bratislavy
8. September 2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A UDELENÍ LICENCIE NA JEHO POUŽITIE
AF3-204/2022
250,00 € Marián Andrísek Múzeum mesta Bratislavy
19. Apríl 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
AF3-112/2023
250,00 € Mgr. art. Leontína Berková Múzeum mesta Bratislavy
14. Júl 2023
Zmluva o dielo
AF3-223/2023
250,00 € Martin Krajčír Múzeum mesta Bratislavy
12. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
AF3-363/2023
247,43 € Západoslovenská distribučná, a.s. Múzeum mesta Bratislavy
28. Jún 2023
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
AF3-224/2023
245,50 € Linde Gas s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
25. September 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
AF3-315/2023
240,00 € Tomáš Prištiak Múzeum mesta Bratislavy
13. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
AF3-7/2024
225,00 € Slovenská národna galéria Múzeum mesta Bratislavy
24. Október 2023
Licenčná zmluva
AF3-370/2023
220,50 € LITA, autorská spoločnosť Múzeum mesta Bratislavy
12. Máj 2022
Zmluva o dielo
AF3-84/2022
200,00 € Mgr. Daniel Kopecký Múzeum mesta Bratislavy
22. Jún 2022
Zmluva o dielo č. AF3-108/2022
AF3-108/2022
200,00 € Tungsten, s.r.o. Múzeum mesta Bratislavy
20. Júl 2022
Zmluva o dielo
AF3-132/2022
200,00 € Juraj Hrabal Múzeum mesta Bratislavy
17. August 2022
ZMLUVA O UDELENÍ SÚHLASU NA POUŽITIE DIELA (LICENČNÁ ZMLUVA)
AF3-198/2022
200,00 € Ema Lančaričová Múzeum mesta Bratislavy