Centrálny register zmlúv

Mesto Želiezovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2022
Poskytnutie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
2189/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Mesto Želiezovce
28. Apríl 2022
Prenájom nebytových priestorov DK
3045/2022
0,00 € Mesto Želiezovce Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Želiezovce
28. Apríl 2022
Prenájom nebytových priestorov DK
3107/2022
0,00 € Mesto Želiezovce Jednota dôchodcov Slovenska ZO Želiezovce
6. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2022-DK
3379/2022
0,00 € Gymnázium Jána Amosa Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce  Mesto Želiezovce
9. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
3436/2022
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Mesto Želiezovce
11. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
3454/2022
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Mesto Želiezovce
11. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
3453/2022
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Mesto Želiezovce
13. Máj 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. S-19-2022
3471/2022
0,00 € Kissová Stela Mesto Želiezovce
16. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
3512/2022
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Mesto Želiezovce
16. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
3511/2022
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Mesto Želiezovce
16. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní pratického vyučovania
3524/2022
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice Mesto Želiezovce
8. Jún 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2022-DK
3844/2022
0,00 € Lienka-občianske združenie pri MŠ Želiezovce Mesto Želiezovce
13. Júl 2022
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
6611/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Želiezovce
29. Júl 2022
Mandátna zmluva - Právne poradenstvo - Dobudovanie kanalizačnej siete v Želiezovciach
8644/2022
0,00 € Advokátska kancelária Nyúl s.r.o. Mesto Želiezovce
5. August 2022
Zmluva č. 2022_MPC_NP_PoP2_ZŠ_028 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
9460/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Mesto Želiezovce
7. September 2022
Servisná zmluva - k Smart Kiosku
11086/2022
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Mesto Želiezovce
12. September 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
11791/2022
0,00 € Mesto Želiezovce Západoslovenská distribučná, a.s.
22. September 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Odberné miesto Komenského 18, Želiezovce
12215/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Želiezovce
7. Október 2022
Dodatok č. 2/2022 k Projektovej zmluve č. 36/2021 - Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
13408/2022
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Želiezovce
11. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/2022-DK
13295/2022
0,00 € Gymnázium Jána Amosa Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce  Mesto Želiezovce