Centrálny register zmlúv

Mesto Želiezovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2022
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/43/298
8645/2022
7 612 442,29 € Mesto Želiezovce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
28. September 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo - Želiezovce-dobudovanie kanalizačnej siete
14616/2023
6 980 865,58 € AVA-stav,s.r.o. Mesto Želiezovce
18. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo -- Želiezovce - dobudovanie kanalizačnej siete - Zmena zmluvy
6052/2023
6 913 279,10 € AVA-stav,s.r.o. Mesto Želiezovce
24. August 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo - Želiezovce-dobudovanie kanalizačnej siete
12365/2023
6 913 263,91 € AVA-stav,s.r.o. Mesto Želiezovce
26. Január 2023
Dodatok č 1 k Zmluve o dielo č. MZ-3/2021
656/2023
1 731 193,32 € Pohori Tomáš Mesto Želiezovce
14. Apríl 2023
Kúpna zmluva - Nehnuteľnosť/Bytový dom a pozemok Komenského ul./ v k. ú. Želiezovce na LV č. 3465 parc.reg. "C" č. 2407/13 o výmere 393 m2 a na LV č. 3384 parc.reg. "C" č. 2407/145 o výmere 2138 m2
5963/2023
1 711 948,14 € DYNAMIK REAL 2, s. r. o. Mesto Želiezovce
22. Máj 2024
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 12.04.2023
9137/2024
1 711 948,14 € DYNAMIK REAL2, s.r.o. Mesto Želiezovce
23. Máj 2024
Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve zo dňa 12.04.2023
9196/2024
1 711 948,14 € DYNAMIK REAL2, s.r.o. Mesto Želiezovce
17. August 2022
Zmluva o dielo č. MZ-3/2022
10069/2022
Doplnená
1 189 625,58 € Tomáš Pohori Mesto Želiezovce
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4315/2022
6468/2023
1 187 664,26 € TOPSTAV É&A s.r.o. Mesto Želiezovce
17. August 2023
Zmluva o dielo č. 12114/2023 - "MZ-3-22 Rekonštrukcia budovy ul. Štúrova 15 na objekt materskej školy a detských jaslí Želiezovce"
12114/2023
1 147 609,70 € Tomáš Pohori Mesto Želiezovce
15. Marec 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 114/004/23 -Predfinancovanie NFP projektu s názvom: INTERREG V-A Slovakia-Hungary cooperation Programe SKHU/1902/1.1/035/B1 CoMe-in
3665/2023
1 069 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Želiezovce
24. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 4315/2022 -Rekonštrukcia ZŠ na ul. Komenského v Želiezovciach
4315/2022
1 033 428,58 € TOPSTAV É&A s.r.o. Mesto Želiezovce
11. Júl 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 114/006/23
11414/2023
1 000 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Želiezovce
14. November 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
14223/2022
363 788,59 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Želiezovce
18. Január 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BYN7-73-87 zo dňa 28.10.2022
367/2023
363 644,86 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Želiezovce
9. August 2022
Kúpna zmluva - Nehnuteľnosť v k. ú. Mikula na LV č. 1 parc. C č. 1533/82 orná pôda o výmere 35890 m2
9559/2022
340 955,00 € Mesto Želiezovce AZ-KOVEX plus s.r.o.
1. Marec 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021W361-211-34 zo dňa 09.03.2020
2046/2023
337 228,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Želiezovce
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021V164-221-35 zo dňa 9.3.2020
16540/2023
307 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Želiezovce
8. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BYN7-73-87 zo dňa 28.10.2022
11991/2023
304 674,08 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Želiezovce