Centrálny register zmlúv

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2022
Kolektívna zmluva 2022
25/2022/DJPTT
0,00 € SLOVES Divadlo Jána Palárika v Trnave
26. Apríl 2022
Kolektívna zmluva 2022
Zmluva č. 25/2022/DJPTT
0,00 € ZO SLOVES pri Divadle Jána Palárika Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
6. Máj 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepl - časť D, Dohoda o zálohových platbách na rok 2022
37/2022/DJPTT
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Divadlo Jána Palárika v Trnave
6. Máj 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D, Dohoda o zálohovýh platbách
Zmluva č. 37/2022/DJPTT
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
27. Máj 2022
Zmluva o spolupráci č. 1/2022
47/2022/DJPTT
0,00 € Lovely Experience, o.z. Divadlo Jána Palárika v Trnave
27. Máj 2022
Zmluva o spolupráci č. 1/2022
Zmluva č. 47/2022/DJPTT
0,00 € Lovely Experience Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
2. Jún 2022
Zmluva o spolupráci č. 219/2022
48/2022/DJPTT
0,00 € Hudobné centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave
3. Jún 2022
Zmluva o spolupráci č. 219/2022
Zmluva č. 48/2022/DJPTT
0,00 € Hudobné centrum Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
10. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania
53/2022/DJPTT
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o Divadlo Jána Palárika v Trnave
10. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení stravovania
Zmluva č. 53/2022/DJPTT
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
15. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve ovytvorení diela a poskytnutí umeleckého výkonu
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 51/2022/DJPTT)
0,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
1. Júl 2022
Zmluva o zverení nehnuteľnoého majetku do správy č. 2022-033-OÚ
Zmluva č. 62/2022/DJPTT
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
1. August 2022
Zamestnávateľská zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie
Zmluva č. 65/2022/DJPTT
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
12. August 2022
Zmluva o spolupráci pri organizácie divadelného festivalu Fokus Pokus 2022
Zmluva č. 67/2022/DJPTT
0,00 € Viac Kultúry Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
12. August 2022
Zmlua o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2022
Zmluva č. 66/2022/DJPTT
0,00 € Občianske združenie Trnavská šachová škola Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
31. August 2022
Dodatok č. 1 ku KZ 2022
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 25/2022/DJPTT)
0,00 € ZO SLOVES pri Divadle Jána Palárika Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
4. Október 2022
Sponopzorská zmluva
Zmluva č. 77/2022/DJPTT
0,00 € Mesto Trnava Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
31. Október 2022
Zmluva o spolupráci pri realizácii výstavy
Zmluva č. 86/2022/DJPTT
0,00 € Divadelný ústav Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
31. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služby
Zmluva č. 89/2022/DJPTT
0,00 € HUGE, s.r.o. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
3. November 2022
Zmluva o spolupráci pri organizovaní koncertu Mariky Škultétyovej a hostí
Zmluva č. 91/2022/DJPTT
0,00 € COLLEGIUM, s.r.o. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1