Centrálny register zmlúv

Divadlo Jána Palárika v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 73/2022/DJPTT)
375 597,84 € Želiar, s.r.o Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
21. September 2022
Zmluva o dielo
Zmluva č. 73/2022/DJPTT
332 757,84 € Želiar, s.r.o Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
30. Jún 2023
Zmlua o dodaní tovaru
Zmluva č. 58/2023/DJPTT
178 959,00 € PRO MUSIC, s.r.o. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
3. Október 2022
Zmluva o dielo - Obnova Meštianskeho domu vrátane dvorovej časti (zadného traktu Divadla Jána Palárika v Trnave)
Zmluva č. 75/2022/DJPTT
126 324,00 € Chronogram, s.r.o. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
25. Apríl 2023
Zmluva o dodaní tovaru
Zmluva č. 31/2023/DJPTT
59 928,00 € CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
13. Október 2023
Rámcová dohoda
Zmluva č. 73/2023/DJPTT
51 790,80 € Bittner print s.r.o. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
5. Apríl 2023
Rámcová dohoda - CUBE studio s.r.o.
Zmluva č. 24/2023/DJPTT
48 549,60 € CUBE studio s.r.o Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
11. Apríl 2023
Rámcová dohoda - s Andelom s.r.o.
Zmluva č. 26/2023/DJPTT
46 156,00 € S Andelom, s.r.o. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
14. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-114-00855
Zmluva č. 14/2024/DJPTT
35 000,00 € Fond na podporu umenia Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
25. Apríl 2023
Zmluva o dodaní tovaru
Zmluva č. 32/2023/DJPTT
33 030,00 € KLT, spol. s r. o. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
1. Júl 2022
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
Zmluva č. 61/2022/DJPTT
21 000,00 € Bohdal s. r. o. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
28. November 2022
Rámcová dohoda
Zmluva č. 100/2022/DJPTT
17 947,60 € Bittner print, s.r.o. Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
29. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Zmluva č. 57/2023/DJPTT
15 555,00 € Trnavský kraj Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-113-04545
Zmluva č. 18/2024/DJPTT
15 000,00 € Fond na podporu umenia Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Zmluva č. 108/2022/DJPTT
11 445,00 € Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
7. Jún 2022
Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí umeleckého výkonu
51/2022/DJPTT
8 960,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj Divadlo Jána Palárika v Trnave
7. Jún 2022
Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí umeleckého výkonu
Zmluva č. 51/2022/DJPTT
Doplnená
8 960,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
31. Október 2022
Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí umeleckého výkonu
Zmluva č. 88/2022/DJPTT
6 800,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
23. August 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 20/2023
Zmluva č. 62/2023/DJPTT
6 626,00 € Viac Kultúry Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí daru a spolupráci
Zmluva č. 9/2023/DJPTT
5 000,00 € TATRA BANKA a.s - Bratislava Divadlo Jána Palárika v Trnave, Trojičné námestie 2, 917 01 Trnava 1