Centrálny register zmlúv

Obec Dubová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2022
Zmluva o mOBEC - zmluva o SOÚ
193/2022
0,00 € T-MAPY s.r.o. Obec Neverice
31. Máj 2022
Dohoda o skončený Zmluvy o nájme nehnuteľnosti - nájom nehnuteľností
474/2022
0,00 € Erik Nitschneider Obec Dubová
3. Jún 2022
Dohoda o príležitostnom VO a dohoda o spolupráci - spoločné verejné obstarávanie
517/2022
0,00 € Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí Obec Dubová
3. Jún 2022
Dohoda o ukončení zmluvy - Poskytovanie činnosti zodpovednej osoby
524/2022
0,00 € Obec Dubová
26. Júl 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny - dodávka elektriny (Kocka)
670/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Dubová
26. Júl 2022
Zmluva o dodávke plynu - dodávka plynu (Kocka)
557/2022
0,00 € SPP, a.s. Obec Dubová
26. Júl 2022
Zmluva o zbere BRKO - zber BRKO
622/2022
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Dubová
26. Júl 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody - dodávka vody (Kocka)
671/2022
0,00 € BVS, a.s. Obec Dubová
6. September 2022
Zmluva o výpožičke - zariadenie Kocka
797/2022
0,00 € Jednota dôchodcov Dubová Obec Dubová
21. Január 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu - dodávka plynu (ZS, MS, OU, TJ)
44/2023
0,00 € SPP, a.s. Obec Dubová
1. Február 2023
Rámcová zmluva o spolupráci - meranie koncetrácie častíc
102/2023
0,00 € SHMÚ Obec Dubová
23. Marec 2023
Dodatok č. 1 - vystúpenie účastníka zo Zmluvy
409/2023
0,00 € Obec Častá a ostatné obce Obec Dubová
21. Apríl 2023
Dodatok č. 1 - zámena pozemkov
499/2023
0,00 € Lukáš Baxa Obec Dubová
15. Jún 2023
Zmluva o výpožičke - food truck
711/2023
0,00 € GAMAK, s.r.o. Obec Dubová
15. Jún 2023
Zmluva o vybudovaní optickej siete
701/2023
0,00 € NETcon Europe, s.r.o. Obec Dubová
4. August 2023
Zmluva o výpožičke - výpožička priestoru
843/2023
0,00 € Klub orientačného behu Sokol Pezinok Obec Dubová
5. Október 2023
Dodatok č. 2 - Zmluva o zriadení SOÚ/vystúpenie účastníka zo Zmluvy
1207/2023
0,00 € Obec Vištuk a ostatné obce Obec Dubová
5. Október 2023
Zmluva o pripojení k IS DCOM
1206/2023
0,00 € DEUS Obec Dubová
7. Október 2023
Rámcová zmluva o vkladoch - Rámcová zmluva o vkladoch č. 512/ZV/2023
1229/2023
0,00 € VÚB, a.s. Obec Dubová
7. Október 2023
Zmluva o bežnom účte
1219/2023
0,00 € VÚB, a.s. Obec Dubová