Centrálny register zmlúv

Obec Dubová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2022
Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve - zber, odvoz a preprava zmesového komunálneho odpadu
1062/2022
213 834,00 € Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Obec Dubová
5. Október 2022
Zmluva o dielo - úprava MK Dolná ulica
903/2022
91 151,82 € Obec Dubová
5. Apríl 2022
Zmluva o dielo - oprava toaliet v ZŠ - murárske práce
178/2022
22 485,00 € Drahoslav Svetlák Obec Neverice
1. Jún 2022
Zmluva o dielo - rekonštrukcia chodníka v obci
476/2022
18 100,00 € Jozef Miklušičák Obec Dubová
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP - Riešenie migračných výziev v obci
804/2023
15 600,00 € MIRRI SR Obec Dubová
27. September 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia autobusových zástavok
1055/2023
15 489,00 € ABRIS-SK s.r.o. Obec Dubová
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č.00851 - Zelené zástavky Dubová
1257/2023
11 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Dubová
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z Enviromentálneho fondu - spolufinancovanie projektu Životné etapy hmyzu
58/2024
10 000,00 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Obec Dubová
19. Apríl 2023
Kúpna zmluva - Dodávka a montáž dverí a oknien Dom smútky
491/2023
9 956,00 € Stanislav Kyrinovič STANLEY Obec Dubová
9. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - úprava MK Dolná ulica
1188/2022
9 106,80 € Obec Dubová
6. September 2022
Zmluva o dielo - overovacia štúdia
754/2022
9 000,00 € FAD STU Bellušove ateliéry Obec Dubová
4. August 2023
Dodatok č. 1 - Drevený prvok Roháč
886/2023
8 100,00 € Drahomír Horváth Obec Dubová
31. Máj 2022
Kúpna zmluva - objekt pohostinského zariadenia
475/2022
8 000,00 € Erik Nitschneider Obec Dubová
5. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - prevádzka a činnosť FK
231/2022
6 300,00 € FK Dubová Obec Neverice
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - prevádzka a činnosť FK
366/2023
6 300,00 € FK Dubová Obec Dubová
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dubová pre rok 2024 - prevádzka a činnosť FK Dubová v r.2024
324/2024
6 300,00 € FK Dubová Obec Dubová
1. November 2022
Zmluva č. POD - Projekt - Dubová - More pod našimi nohami
1039/2022
5 894,75 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Dubová
30. Máj 2023
Zmluva o dielo - Drevený prvok Roháč
645/2023
4 300,00 € Drahomír Horváth Obec Dubová
9. August 2023
Dohoda o VO a dohoda o spolupráci obcí - spoločné VO - komunálny odpad
896/2023
3 840,00 € Mikroregión Červený Kameň, združenie obcí Obec Dubová
30. Jún 2023
Zmluva o dielo - vybudovanie parkovacích miest
770/2023
3 200,00 € Jozef Miklušičák Obec Dubová