Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2024
EXT_266/2023
113 775,60 € IMPULS IDEA FAMILY, s. r. o. Obec Chorvátsky Grob
8. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 2024/01
EXT_033/2024
82 296,00 € JELA, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
11. August 2022
Zmluva o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob
EXT_090/2022
81 185,00 € Inštitút Monitoringu a Analýz, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
7. December 2023
DODATOK č.5 k Zmluve o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob
EXT_253/2023
81 185,00 € Inštitút monitoringu a analýz, s.r.o Obec Chorvátsky Grob
7. Február 2024
Zmluva o dielo
EXT_007/2024
79 080,00 € 2M - SK s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
9. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
EXT_173/2022
Doplnená
76 351,91 € Metrostav Slovakia a.s. Obec Chorvátsky Grob
19. Apríl 2023
Zmluva o dielo
EXT_040/2023
69 912,00 € MOSK, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
16. November 2022
Zmluva o dielo
EXT_177/2022
65 615,00 € OPRaS-TZ, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
28. December 2022
Zmluva o dielo
EXT_211/2022
61 496,33 € SPORTPLUS.SK, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
10. Máj 2022
Zmluva o finančnom lízingu č. 9003470
EXT 055/2022
58 800,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Chorvátsky Grob
14. Júl 2022
Zmluva o dielo
EXT_081/2022
54 412,82 € ELSAM, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
11. Júl 2022
Kúpna zmluva č.1/2022
EXT_078/2022
46 800,00 € APM Technik s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
11. Október 2023
Zmluva o dielo
EXT_219/2023
46 560,00 € EKOJET, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
16. Február 2024
Zmluva o dielo
EXT_009/2024
44 378,40 € Pittel + Brausewetter s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
9. August 2023
Kúpna zmluva
EXT_134/2023
41 306,40 € CORTEC, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní služby „Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností - zber, elektronická evidencia, preprava, zhodnotenie“
EXT_249/2023
40 728,00 € CMT Group, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
30. Máj 2023
Zmluva o dielo
EXT_070/2023
40 555,74 € Pittel+Brausewetter, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
24. December 2022
Kúpna zmluva
EXT_210/2022
39 024,36 € Avalon IT s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
21. December 2022
Zmluva o poskytovaní služby „Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností - zber, elektronická evidencia, preprava, zhodnotenie“
EXT_201/2022
37 920,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
30. August 2023
Zmluva o dielo
EXT_158/2023
35 784,00 € Veríme v Zábavu, s.r.o Obec Chorvátsky Grob