Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní služby „Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností - zber, elektronická evidencia, preprava, zhodnotenie“
EXT_249/2023
40 728,00 € CMT Group, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
5. December 2023
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
EXT_251/2023
656,40 € TROMF, a.s. Obec Chorvátsky Grob
6. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
EXT_252/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Chorvátsky Grob
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
EXT_250/2023
600,00 € Metrostav Slovakia a.s. Obec Chorvátsky Grob
24. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby v obci Chorvátsky Grob
EXT_247/2023
4 000,00 € Ľuboš Turinič – ADRIA CARGO Obec Chorvátsky Grob
24. November 2023
Dohoda o výpožičke telocvične pri ZŠ s MŠ Školská
EXT_248/2023
0,00 € OZ Susedský Hi Obec Chorvátsky Grob
22. November 2023
Rámcová dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní podujatí
EXT_246/2023
2 000,00 € Lucia Kožíková Obec Chorvátsky Grob
16. November 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_244/2023
140,00 € OZ Susedský Hi Obec Chorvátsky Grob
16. November 2023
Kúpna zmluva
EXT_245/2023
21 932,87 € BW Development s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
15. November 2023
Kúpna zmluva
EXT_241/2023
1,00 € IPON, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
15. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
EXT_242/2023
9 996,00 € Danube EuroConsulting s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
15. November 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_243/2023
0,00 € IPstream, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
10. November 2023
Zmluva č. 2219300010 o nájme hrobového miesta
CIN003
34,00 € Jana Brtvová Obec Chorvátsky Grob
10. November 2023
Zmluva č. 2218300011 o nájme hrobového miesta
CIN004
34,00 € Martin Mráz Obec Chorvátsky Grob
10. November 2023
Zmluva č. 2217300012 o nájme hrobového miesta
CIN005
51,00 € Ing. Vladimír Hatala Obec Chorvátsky Grob
10. November 2023
Zmluva č. 2214300015 o nájme hrobového miesta
CIN006
51,00 € Dušan Hržič Obec Chorvátsky Grob
8. November 2023
Darovacia zmluva
EXT_240/2023
600,00 € MY DVA Slovakia, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
EXT_237/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
7. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
EXT_238/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob
7. November 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_239/2023
0,00 € Martina Mitacz Obec Chorvátsky Grob