Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 2440580841
EXT_075/2024
648,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
23. Máj 2024
Zmluva o prevode časti projektovej dokumentácie a prechode práv a povinností stavebníka a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania
EXT_072/2024
1,00 € KLM logistic ZV, a.s. Obec Chorvátsky Grob
23. Máj 2024
Dohoda o urovnaní nákladov spojených s odberom elektrickej energie
EXT_073/2024
507,24 € Obec Chorvátsky Grob Bratislavský samosprávny kraj
23. Máj 2024
Dohoda č.: 2024/BA/013
EXT_074/2024
123 708,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Chorvátsky Grob
22. Máj 2024
Zmluva o účinkovaní
EXT_069/2024
800,00 € Mgr. Samuel Feldsam Obec Chorvátsky Grob
22. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodárenskej infraštruktúre
EXT_070/2024
0,00 € MCST, a.s. plus 8 ďalších účastníkov Obec Chorvátsky Grob
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_071/2024
1 800,00 € Obec Chorvátsky Grob PavúčikSport Team, o.z.
20. Máj 2024
Zmluva o dielo
EXT_068/2024
54 480,00 € A.S.PROJEKT - ing., s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
17. Máj 2024
Zmluva o dielo
EXT_064/2024
16 818,74 € ORASS-Invest, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_065/2024
2 156,00 € Obec Chorvátsky Grob Občianske združenie Javoráčik
17. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_067/2024
1 350,00 € Obec Chorvátsky Grob Škola pohybu, občianske združenie
16. Máj 2024
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
EXT_060/2024
1 600,00 € AAASTAVMARKET s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_061/2024
2 000,00 € Obec Chorvátsky Grob Vres, s.r.o.
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_062/2024
3 600,00 € Obec Chorvátsky Grob Športová Budúcnosť Chorvátsky Grob, o.z.
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_063/2024
3 600,00 € Obec Chorvátsky Grob Športová Budúcnosť Chorvátsky Grob, o.z.
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_057/2024
8 000,00 € Obec Chorvátsky Grob KOMESTA s.r.o.
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_058/2024
1 170,00 € Obec Chorvátsky Grob Susedsky HI
15. Máj 2024
Zmluva o uskutočnení kultúrneho podujatia
EXT_059/2024
2 500,00 € Divadlo na kolesách , občianske združenie Obec Chorvátsky Grob
14. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_055/2024
1 824,00 € Obec Chorvátsky Grob SRDCOM PRE GROB, občianske združenie
14. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_056/2024
8 000,00 € Obec Chorvátsky Grob Obecný športový klub (OŠK) Chorvátsky Grob, o.z.