Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
EXT_200/2022
-3 805,27 € OPRaS-TZ, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
20. Júl 2023
Dodatok ku Kúpnej zmluve
EXT_116/2023
-220,00 € Jurkech Jozef Obec Chorvátsky Grob
31. Marec 2022
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb
EXT_041/2022
0,00 € AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
6. Apríl 2022
Darovacia zmluva
EXT_046/2022
0,00 € Ing. Jozef Selep, PhD. Obec Chorvátsky Grob
11. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o úprave vzájomných práv a povinností dvoch vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných kanalizácií
EXT_047/2022
0,00 € ALEGO, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
12. Apríl 2022
Kúpna zmluva
EXT_048/2022
0,00 € Euro Office+, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
4. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
EXT_052/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Chorvátsky Grob
4. Máj 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
EXT_054/2022
0,00 € Defense Pro, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
17. Máj 2022
Zmluva o dodávke plynu
EXT_057/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Chorvátsky Grob
23. Máj 2022
Darovacia zmluva
EXT_059/2022
0,00 € u. Landpark, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
6. Jún 2022
Zmluva o výpožičke
EXT_062/2022
0,00 € Bdžochová Patrícia, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
7. Jún 2022
Darovacia zmluva
EXT_063/2022
0,00 € Tóth Ruffíni Jana Obec Chorvátsky Grob
10. Jún 2022
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 46/2022
EXT_064/2022
0,00 € KRONOSPAN, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
17. Jún 2022
Zmluva o budúcej zmluve o úprave vzájomných práv a povinností dvoch vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov
EXT_068/2022
0,00 € VILLAS BAU, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
17. Jún 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke elektriny číslo R11/5100000431/2021-2022
EXT_067/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob
17. Jún 2022
Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke eletriny číslo R11/5100000431/2021-2022
EXT_066/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob
22. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny a prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112435
EXT_072/2022
0,00 € Energie2, a.s Obec Chorvátsky Grob
6. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2019/07/01
EXT_076/2022
0,00 € Koška Andrej - Direkt Obec Chorvátsky Grob
14. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
EXT_082/2022
0,00 € ELSAM, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
19. Júl 2022
Protokol č. 01326/2022-OV-0250129/22-00
INE_001/2022
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Chorvátsky Grob