Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_148/2023
109,00 € Štepunková Petronela Obec Chorvátsky Grob
17. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_146/2023
109,00 € Iliť Zdenko Obec Chorvátsky Grob
18. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_155/2023
109,00 € Ligačová Jana, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
18. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_154/2023
109,00 € Bátorová Jana Obec Chorvátsky Grob
18. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_152/2023
109,00 € Huštaty Eva Obec Chorvátsky Grob
18. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_150/2023
109,00 € Kemény Ilčíková Michaela Obec Chorvátsky Grob
18. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_156/2023
109,00 € Palčáková Zuzana, Ing. Obec Chorvátsky Grob
19. August 2022
Nájomná zmluva
EXT_098/2022
100,00 € BADY COMPANY, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
19. August 2022
Nájomná zmluva
EXT_096/2022
100,00 € BEVANDA s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
19. August 2022
Nájomná zmluva
EXT_105/2022
100,00 € Vaškovičová Erika Obec Chorvátsky Grob
19. August 2022
Nájomná zmluva
EXT_104/2022
100,00 € Jurenková Iveta Obec Chorvátsky Grob
19. August 2022
Nájomná zmluva
EXT_103/2022
100,00 € YVATRADE PLUS, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
19. August 2022
Nájomná zmluva
EXT_102/2022
100,00 € Donut s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
26. August 2022
Nájomná zmluva
EXT_108/2022
100,00 € Vaškovičová Ľudmila Obec Chorvátsky Grob
31. August 2022
Nájomná zmluva
EXT_116/2022
100,00 € TEO catering, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
31. August 2022
Nájomná zmluva
EXT_114/2022
100,00 € Gajdošíková Denisa Obec Chorvátsky Grob
3. September 2022
Nájomná zmluva
EXT_126/2022
100,00 € U Našich , s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
12. September 2022
Nájomná zmluva
EXT_140/2022
100,00 € Food mobile, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
23. Jún 2023
Nájomná zmluva
EXT_083/2023
100,00 € BADY COMPANY, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
23. Jún 2023
Nájomná zmluva
EXT_084/2023
100,00 € Food mobile, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob