Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_008/2022
10,00 € Tollárová Milena Obec Chorvátsky Grob
2. Január 2023
Zmluva č. 2210200025 o nájme hrobového miesta
CIN_016/2022
10,00 € Šimončič Stanislav Obec Chorvátsky Grob
2. Január 2023
Zmluva č. 2211200024 o nájme hrobového miesta
CIN_014/2022
10,00 € Hunová Zuzana Obec Chorvátsky Grob
2. Január 2023
Zmluva č.2216200029 o nájme hrobového miesta
CIN_011/2022
10,00 € Filipová Vlasta, Ing. Obec Chorvátsky Grob
19. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva infraštruktúry
EXT_190/2023
7,00 € Agilita vodárenská spoločnosť Obec Chorvátsky Grob
29. Marec 2023
Kúpna zmluva
EXT_024/2023
5,00 € Dimburg, spol.s. Obec Chorvátsky Grob
5. Apríl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
EXT_044/2022
3,00 € EKOBUNGALOV, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
28. September 2022
Kúpna zmluva
EXT_150/2022
2,00 € Hores Victory Obec Chorvátsky Grob
29. Marec 2023
Kúpna zmluva
EXT_026/2023
2,00 € KLM CHG, a.s. Obec Chorvátsky Grob
9. August 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
EXT_137/2023
2,00 € 5 ELEMENT RESIDENCE, a.s. Obec Chorvátsky Grob
14. Marec 2024
Kúpna zmluva
EXT_15/2024
2,00 € Markaf, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
EXT_268/2023
1,20 € Starland Holding a.s. Obec Chorvátsky Grob
26. Apríl 2022
Nájomná zmluva
EXT_050/2022
1,00 € Obecný športový klub (OŠK) Chorvátsky Grob, o.z. Obec Chorvátsky Grob
12. Júl 2022
Kúpna zmluva
EXT_079/2022
1,00 € VBD Development s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
7. September 2022
Nájomná zmluva
EXT_130/2022
1,00 € BW Development, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
11. November 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva a verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
EXT_174/2022
1,00 € Livato, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
16. November 2022
Nájomná zmluva
EXT_179/2022
1,00 € CV1, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
9. December 2022
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
EXT_187/2022
1,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Chorvátsky Grob
29. Marec 2023
Kúpna zmluva
EXT_027/2023
1,00 € Krištofik Július, Ing. Obec Chorvátsky Grob
29. Marec 2023
Kúpna zmluva
EXT_025/2023
1,00 € Krivosudská Ivana, Ing. Obec Chorvátsky Grob