Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. November 2022
Zmluva o dielo
EXT_181/2022
34 570,12 € MY DVA Slovakia,s.r.o Obec Chorvátsky Grob
10. Máj 2022
Zmluva o finančnom lízingu č. 9003469
EXT_056/2022
29 916,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Chorvátsky Grob
16. November 2023
Kúpna zmluva
EXT_245/2023
21 932,87 € BW Development s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
31. Október 2022
Zmluva o dielo
EXT_170/2022
21 341,88 € Veríme v Zábavu, s.r.o Obec Chorvátsky Grob
11. November 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo
EXT_175/2022
21 122,50 € Metrostav Slovakia a.s. Obec Chorvátsky Grob
3. November 2023
Dohoda o podmienkach spoluúčasti na výstavbe
EXT_232/2023
20 000,00 € VBD Development, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
24. Jún 2022
Zmluva o dielo
EXT_073/2022
14 660,40 € MY DVA Slovakia,s.r.o Obec Chorvátsky Grob
8. Marec 2023
Zmluva o dielo
EXT_018/2023
14 400,00 € Kotočová Michajla, Ing. Obec Chorvátsky Grob
30. November 2022
Zmluva o dielo
EXT_184/2022
13 440,00 € Design Stuck, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
9. Máj 2023
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
EXT_060/2023
11 904,00 € Vivos limax, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
11. August 2022
Zmluva o dielo
EXT_092/2022
10 116,00 € A.S.PROJEKT - ing.,s.r.o Obec Chorvátsky Grob
15. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
EXT_242/2023
9 996,00 € Danube EuroConsulting s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
27. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a Zmluve o poskytovaní inžinierskych služieb č. 09-21 859
EXT_149/2022
9 600,00 € HYDROCOOP spol.s.r.o Obec Chorvátsky Grob
22. Jún 2023
Kúpna zmluva
EXT_079/2023
8 655,00 € Jurkech Jozef Obec Chorvátsky Grob
14. Júl 2022
Dodatok č. Z_22_0174 k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní služieb č. Z_20_a v znení Dodatku č. Z_21_0371 a dodatkuč. Z_22_0060
EXT_080/2022
8 631,65 € DATALAN a.s. Obec Chorvátsky Grob
26. September 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo Výstavba telocvične ZŠ s MŠ Školská
EXT_146/2022
8 593,44 € SOAR sk, a.s. Obec Chorvátsky Grob
22. Jún 2022
Zmluva o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci
EXT_071/2022
8 000,00 € VGP Park Bratislava a.s. Obec Chorvátsky Grob
22. December 2022
Kúpna zmluva a Zmluva o dielo
EXT_207/2022
7 557,60 € A.S.Partner, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
21. Jún 2022
Zmluva č.7/2022/2337 o poskytnuti príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
EXT_069/2022
7 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Chorvátsky Grob
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
7 280,00 € Obec Chorvátsky Grob Športová budúcnosť Chorvátsky Grob