Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
EXT_166/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
24. Október 2022
Zámenná zmluva
EXT_167/2022
0,00 € Baška Jozef Obec Chorvátsky Grob
16. November 2022
Dohoda o spolupráci
EXT_178/2022
0,00 € CV1, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
16. November 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností z rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením číslo ŽP. Vod/401-I-14/2012-Ry zo dňa 07.06.2012
EXT_180/2022
0,00 € CV1, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
29. November 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní odborných činností v oblasti ochrany pred požiarmi v zmysle § 536 až 565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
EXT_183/2022
0,00 € BOPO expert, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
12. December 2022
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo EXT_347/2021 Výstavba telocvične pre ZŠ s MŠ ChGrob
EXT_191/2022
0,00 € SOAR sk, a.s. Obec Chorvátsky Grob
12. December 2022
Zmluva o budúcej darovacej zmluve
EXT_190/2022
0,00 € Valenta Tomáš Obec Chorvátsky Grob
12. December 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
EXT_189/2022
0,00 € BW Development, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
12. December 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody verejným vodovodom
EXT_188/2022
0,00 € BW Development, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
13. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
EXT_192/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Chorvátsky Grob
14. December 2022
Darovacioa zmluva
EXT_193/2022
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Chorvátsky Grob
15. December 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o spolupráci
EXT_194/2022
0,00 € IPON SK, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
19. December 2022
Zmluva na zabezpečenie stravovacích služieb
EXT_196/2022
0,00 € Mazáčková Anna Obec Chorvátsky Grob
20. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2019/07/01 o vykonávaní správy serverov a počítačovej sieti
EXT_197/2022
0,00 € Koška Andrej - Direkt Obec Chorvátsky Grob
21. December 2022
Zmluva o bežnom účte
EXT_203/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Chorvátsky Grob
22. December 2022
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o spolupráci
EXT_204/2022
0,00 € IPON SK, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
22. December 2022
Memorandum o porozumení
EXT_206/2022
0,00 € KLM real estate a.s. Obec Chorvátsky Grob
23. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. EXT_081/2022
EXT_208/2022
0,00 € ELSAM, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
23. December 2022
Zmluva
EXT_209/2022
0,00 € Ružová záhrada n.o. Obec Chorvátsky Grob
3. Január 2023
Dodatok č.1 k zmluve na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej
EXT_212/2022
0,00 € OZ Pomoc psíkom Obec Chorvátsky Grob