Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_001/2023
0,00 € Balažovič Anna Obec Chorvátsky Grob
17. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_002/2023
0,00 € Kováčová Jana Obec Chorvátsky Grob
18. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_004/2023
0,00 € Šikula Zdeno Obec Chorvátsky Grob
18. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_003/2023
0,00 € Scripture Union Slovakia, OZ Obec Chorvátsky Grob
19. Január 2023
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb zo dňa 13.02.2022
EXT_213/2022
0,00 € AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
20. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_006/2023
0,00 € Klampiarstvo Zlatý lev, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
20. Január 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov v Dennom centre
EXT_007/2023
0,00 € Valíček Tomáš, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
27. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob
EXT_008/2023
0,00 € Inštitút Monitoringu a Analýz, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
27. Január 2023
Zmluva o dodávke plynu
EXT_009/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Chorvátsky Grob
10. Február 2023
Zmluva o bežnom účte
EXT_012/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa Obec Chorvátsky Grob
27. Február 2023
Dohoda č.22/03/010/18
EXT_014/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok Obec Chorvátsky Grob
28. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
EXT_015/2023
0,00 € Livato s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
1. Marec 2023
Zmluva o pripojení do distribučnej siete č.2303000401
EXT_016/2023
0,00 € ENERGY ONE, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
1. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 2303000402
EXT_017/2023
0,00 € ENERGY ONE, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
16. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
EXT_020/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
23. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o spolupráci
EXT_021/2023
0,00 € IPON SK, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
23. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dopravnom zabezpečení evakuácie č.16/2023
EXT_022/2023
0,00 € ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
27. Marec 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení sytému združeného nakladania s odpadmi z obalov
EXT_023/2023
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Chorvátsky Grob
12. Apríl 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
EXT_034/2023
0,00 € REDET s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
13. Apríl 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo
EXT_035/2023
0,00 € SOAR sk, a.s. Obec Chorvátsky Grob