Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb
EXT_067/2023
0,00 € MIM, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
26. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_068/2023
0,00 € Šrámeková Eva, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
30. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-66
EXT_071/2023
0,00 € Fond na podporu športu Obec Chorvátsky Grob
6. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
EXT_073/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
12. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za dchýlku č. 1112435
EXT_074/2023
0,00 € Energie2, a.s Obec Chorvátsky Grob
13. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadov zo dňa 15.04.2019
EXT_076/2023
0,00 € ENVIDOM Obec Chorvátsky Grob
17. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
EXT_078/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
27. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o bežnom účte
EXT_088/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Chorvátsky Grob
27. Jún 2023
Dodatok č. 1090/CC/22-D1 k Zmluve o úvere č. 1090/CC/22
EXT_089/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Chorvátsky Grob
27. Jún 2023
Rámcová zmluva treasury
EXT_090/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Chorvátsky Grob
30. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu
EXT_095/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Chorvátsky Grob
6. Júl 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve o prevode vlastníctva verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
EXT_097/2023
0,00 € CV1, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
11. Júl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme vodárenskej infraštruktúry
EXT_100/2023
0,00 € Inštitút Monitoringu a Analýz, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
21. Júl 2023
Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky Verejného vodovodu č. ZOP/13/40301/2023BVS
EXT_118/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Chorvátsky Grob
4. August 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
EXT_135/2023
0,00 € CORTEC, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
31. August 2023
Darovacia zmluva
EXT_159/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Chorvátsky Grob
31. August 2023
Dohoda o urovnaní
EXT_160/2023
0,00 € Galmond, a.s. Obec Chorvátsky Grob
12. September 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme vodárenskej infraštruktúry a o prevádzkovaní a poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou vodárenskej infraštruktúry vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob
EXT_163/2023
0,00 € Inštitút Monitoringu a Analýz, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
12. September 2023
Dodatok č.1090/CC/22-D2 k Zmluve o úvere č. 1090/CC/22
EXT_164/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Chorvátsky Grob
18. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
EXT_187/2023
0,00 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Chorvátsky Grob