Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
EXT_192/2023
0,00 € Pappová Janka, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
20. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_248 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
EXT_196/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Chorvátsky Grob
27. September 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
EXT_200/2023
0,00 € Agilita vodárenská spoločnosť Obec Chorvátsky Grob
28. September 2023
Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície do vlastníctva a trvalej prevádzky
EXT_201/2023
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť a.s. Obec Chorvátsky Grob
28. September 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
EXT_203/2023
0,00 € BW Development, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
29. September 2023
Zmluva o spolupráci medzi obcou Chorvátsky Grob a Základnou školou s materskou školou Javorová alej 1, Chorvátsky Grob
EXT_205/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou, Javorová Alej Obec Chorvátsky Grob
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení odstraňovania a umiestňovania vozidiel na určené parkovisko
EXT_212/2023
0,00 € AUTOVRAKOVISKO s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
3. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
EXT_207/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Obec Chorvátsky Grob
3. Október 2023
Zmluva č. PZ002000344781_001 o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a o dodávke pitnej vody a odovzdávaní odpadových vôd
EXT_213/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Chorvátsky Grob
5. Október 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SLUŽIEB SÚVISIACICH S FINANČNÝM SPROSTREDKOVANÍM
EXT_215/2023
0,00 € Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
6. Október 2023
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
EXT_216/2023
0,00 € Obec Bernolákovo Obec Chorvátsky Grob
9. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP7/2620/2003 BVS
EXT_217/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Chorvátsky Grob
9. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluveo zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP 75/40301/2021 BVS
EXT_218/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Obec Chorvátsky Grob
19. Október 2023
Zmluva č. PZ002000346042_001 o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a o dodávke pitnej vody a odovzdávaní odpadových vôd
EXT_225/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Chorvátsky Grob
19. Október 2023
Zmluva číslo : 03-2179-2023
EXT_226/2023
0,00 € Inštitút monitoringu a analýz, s.r.o Obec Chorvátsky Grob
20. Október 2023
Memorandum o spolupráci v oblasti riešenia právnych sporov
EXT_227/2023
0,00 € mediácia.online o.z. Obec Chorvátsky Grob
3. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
EXT_230/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob
3. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
EXT_231/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob
7. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
EXT_237/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
7. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
EXT_238/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chorvátsky Grob