Centrálny register zmlúv

Obec Chorvátsky Grob

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 19038
EXT_099/2023
308,00 € Sycom s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
3. Október 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_209/2023
303,30 € Škola pohybu Obec Chorvátsky Grob
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_262/2023
303,00 € OZ Susedský Hi Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_168/2023
301,00 € Mazúch Július, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
9. September 2022
Nájomná zmluva
EXT_136/2022
300,00 € Somogyi Nagy Zuzana Obec Chorvátsky Grob
8. December 2022
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
EXT_185/2022
300,00 € Urbaník Milan, MVDr. Obec Chorvátsky Grob
19. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_037/2023
300,00 € Chorvátsky kultúrny spolok v Chorvátskom Grobe - Hrvatsko kulturno družstvo u Hrvatskom Grobu Obec Chorvátsky Grob
22. Jún 2023
Nájomná zmluva
EXT_081/2023
300,00 € YVATRADE PLUS, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Nájomná zmluva
EXT_165/2023
300,00 € Somogyi Nagy Zuzana Obec Chorvátsky Grob
14. September 2023
Darovacia zmluva
EXT_185/2023
300,00 € MOnPharm, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
2. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_210/2023
293,60 € Šefčíková Natália, Ing Obec Chorvátsky Grob
10. Január 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_285/2023
281,13 € Obec Chorvátsky Grob Ing. Natália Šefčíková
1. September 2022
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva
EXT_120/2022
280,00 € Joštiak Jakub Obec Chorvátsky Grob
19. Október 2022
Kúpna zmluva č. 2421094756
EXT_165/2022
252,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
26. August 2022
Poistná zmluva PZP
EXT_109/2022
244,89 € Generali poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Chorvátsky Grob
14. December 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme telocvične
EXT_256/2023
236,25 € Marcel Pecimuth Obec Chorvátsky Grob
13. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_102/2023
218,00 € Labašová Anna, MUDr. Obec Chorvátsky Grob
13. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_108/2023
218,00 € Kovačovská Antónia, JUDr. Obec Chorvátsky Grob
24. Júl 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_121/2023
218,00 € Prodajová Jana, Mgr. Obec Chorvátsky Grob
15. August 2023
Zmluva o obstaraní denného letného tábora
EXT_143/2023
218,00 € Ballonová Lívia Obec Chorvátsky Grob