Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2022
dodatok č.4/2022 k zmluve č. 11150102 o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
193/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Mesto Pezinok
24. Máj 2022
dodatok č.6 k Čiastkovej zmluve o dodávke elektriny č.9542/2020
194/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Pezinok
24. Máj 2022
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode o dodávke elektriny
195/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Pezinok
26. Máj 2022
Byt na ul Zumberská
196/2022
0,00 € Mesto Pezinok Danka Šuplatová
26. Máj 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
199/2022
0,00 € Mesto Pezinok TM MOTO, s. r. o.
26. Máj 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
200/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Dušan Vavřík
26. Máj 2022
Zámenná zmluiva
201/2022
0,00 € Mesto Pezinok SKALA TOPINVEST, spol. s r.o.
3. Jún 2022
SOZA HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA_VP-22-00552-001 Klientske centrum MsÚ
207/2022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Pezinok
3. Jún 2022
SOZA HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA_VP-22-00552-001 Klientske centrum MsÚ
207/2022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Pezinok
3. Jún 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
208/2022
0,00 € Advokátska kancelária Fiľo & Partners s. r. o. Mesto Pezinok
3. Jún 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
208/2022
0,00 € Advokátska kancelária Fiľo & Partners s. r. o. Mesto Pezinok
6. Jún 2022
dodatok č.7 k Čiastkovej zmluve o dodávke elektriny č.9542/2020
210/2022
0,00 € Mesto Pezinok MAGNA ENERGIA a.s.
7. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
209/2022
0,00 € JUDr. Ondrej Beracka,advokát Mesto Pezinok
7. Jún 2022
Zmluva o nájme pozemku
214/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Milan Šimovič
10. Jún 2022
Zmluva o výkone odbornej stáže
215/2022
0,00 € Zuzana Dubovská Mesto Pezinok
16. Jún 2022
Kúpna zmluva
218/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ľubomír Kučera
16. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
221/2022
0,00 € Mesto Pezinok Notársky úrad JUDr. Lucia Chovancová - notár
16. Jún 2022
Zmluva o grantovom účte
222/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Pezinok
16. Jún 2022
Zámenná zmluva
223/2022
0,00 € Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku Mesto Pezinok
16. Jún 2022
Zmena v predmete nájmu
224/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Viera Džuganová Ježiková