Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2023
Znluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2022 02 12
504/2022
1 700,00 € Nadácia Televízie Markíza Mesto Pezinok
5. Jún 2023
Dohoda o skončení nájmu
124/2023
0,00 € Mesto Pezinok MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
125/2023
0,00 € Mesto Pezinok MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
126/2023
0,00 € Mesto Pezinok MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
127/2023
0,00 € Mesto Pezinok MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
128/2023
0,00 € Mesto Pezinok MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
1. Jún 2023
Memorandum o vzájomnej spolupráci-SFZ
121/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mesto Pezinok
1. Jún 2023
Byt č. 23 na ul. Silvánová č. 19
122/2023
0,00 € Mesto Pezinok Jozefina Krasňanská
1. Jún 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti_BVS
123/2023
0,00 € Mesto Pezinok Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Máj 2023
Kúpna zmluva č.2430551797 na mobilné zariadenie SAMSUNG GALAXY A54 5G 128GB čierny pre M. Bila MsP
118/2023
456,00 € Neuvedené O2 Slovakia, s.r.o.
31. Máj 2023
Zmluva o poskytovaníslužieb_CO-PRO, s.r.o.
119/2023
6 000,00 € CO-PRO, s.r.o. Mesto Pezinok
31. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov_Bozin
120/2023
0,00 € Mesto Pezinok BOZIN CATERING s.r.o.
30. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
117/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Pezinok
29. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému Eltma
116/2023
0,00 € Mesto Pezinok ELT Management Company Slovakia s.r.o.
26. Máj 2023
Neuvedené
115/2023
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Eva Blažeková
22. Máj 2023
dodatok č.2 k zmluve o dodávke elektriny č.1232/2022
114/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Pezinok
18. Máj 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
113/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Mesto Pezinok
12. Máj 2023
Mandátna zmluva_Zabezpečenie procesu VO_Obstaranie dodávateľa komodít_EE_ZP
110/2023
11 820,00 € creatio eu, s.r.o. Mesto Pezinok
3. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
93/2023
0,00 € Mesto Pezinok Katarína Vadovičová
11. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných postriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
99/2023
0,00 € Mesto Pezinok Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská Arcidiecéza