Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
Zmluva o spolupráci Pezinské rozprávkové divadlo
551/2023
0,00 € P.R.D. (Pezinské rozprávkové divadlo) Mesto Pezinok
3. Január 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme Abba Mánia /2023/KP/122
554/2023
0,00 € DOBRÁ HUDBA, o.z. Neuvedené
23. Február 2024
Zmluva_Architektonicko-historický výskum NKP_Opevnenie mestské
80/2024
11 720,00 € Mgr. Michal Šimkovic s.r.o. Mesto Pezinok
23. Február 2024
Zmluva_Obnova fasady na Poziarnej zbrojnici_vymena okien
81/2024
74 376,22 € RAJNIAK BAU, s.r.o. Mesto Pezinok
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme Samé Ucho
82/2024
0,00 € Mesto Pezinok Samé ucho
23. Február 2024
Komisionárska zmluva Samé ucho
83/2024
0,00 € Samé ucho Mesto Pezinok
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme Bratislavský mariášový klub
84/2024
0,00 € Mesto Pezinok Bratislavský mariášový klub
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme TC Charizma
85/2024
0,00 € Mesto Pezinok Tanečné centrum CHARIZMA
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme Centrum pre rodinu- Pezinok
86/2024
0,00 € Mesto Pezinok Centrum pre rodinu - Pezinok
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme Jednota dôchodcov
87/2024
0,00 € Mesto Pezinok Jednota dôchodcov na Slovensku, MO Pezinok
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme Výkup drahých kovov SK s.r.o.
88/2024
0,00 € Mesto Pezinok Výkup drahých kovov SK s.r.o.
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme B.Jurášová -GROOVEDANCE
89/2024
0,00 € Mesto Pezinok Bronislava Jurášová - GROOVEDANCE
23. Február 2024
Zmluva o spolupráci GEOREAL s.r.o.
90/2024
0,00 € 1.GEOREAL s.r.o. Mesto Pezinok
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme Jednota dôchodcov
91/2024
0,00 € Mesto Pezinok Jednota dôchodcov na Slovensku, MO Pezinok
23. Február 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme ANIMATUS
92/2024
0,00 € Mesto Pezinok "ANIMATUS"
22. Február 2024
Dodatok c. 1_Rekonstrukcia bazena a strojovne
75/2024
193 653,23 € wander spol. s.r.o. Mesto Pezinok
22. Február 2024
Kúpna zmluva č.2440276307 SAMSUNG GALAXY A15 a A34 5G
76/2024
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
22. Február 2024
Dodatok c. 1_Vybudvanie a rekonstrukcia spevnenych ploch
77/2024
24 062,82 € DUVYSTAV s.r.o., Mesto Pezinok
22. Február 2024
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv uzatvorená v zmysle § 35 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení n...
78/2024
401,30 € Mesto Pezinok Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
22. Február 2024
AUTOŠKOLA MAŤUS, s.r.o. Zmluva o nájme NP
79/2024
401,00 € AUTOŠKOLA MAŤUS, s. r. o. Mesto Pezinok