Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby_2022/2023
506/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Mesto Pezinok
2. Február 2023
SOZA_dodatok č.VP-22-00552-001 Klientske centrum MsÚ
26/2023
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Pezinok
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
14/2023
0,00 € Mesto Pezinok Škôlka Severáčik s.r.o.
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na na poslucháča
15/2023
0,00 € Mesto Pezinok Škola Harmanček, s. r. o.
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
16/2023
0,00 € Mesto Pezinok Škola Harmanček, s. r. o.
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
17/2023
0,00 € Mesto Pezinok TRION - klub aktívneho trávenia voľného času pre deti, mládež a rodičov
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní finančných postriedkov na mzdy a prvádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
18/2023
0,00 € Mesto Pezinok Armáda spásy na Slovensku
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
19/2023
0,00 € Mesto Pezinok VIA BIBLIOTHECA, s.r.o.
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
20/2023
0,00 € Mesto Pezinok Záhradka, s.r.o.
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní finančných postriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
21/2023
0,00 € Mesto Pezinok Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská Arcidiecéza
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
22/2023
0,00 € Mesto Pezinok Jolly HOMESCHOOL, s.r.o.
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
23/2023
0,00 € Mesto Pezinok Jolly HOMESCHOOL, s.r.o.
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a pevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
24/2023
0,00 € Mesto Pezinok Mimi a Monty
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
25/2023
0,00 € Mesto Pezinok Mimi a Monty
7. Február 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
27/2023
0,00 € Marek Jelok Mesto Pezinok
7. Február 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
28/2023
0,00 € Róbert Ružek Mesto Pezinok
7. Február 2023
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
29/2023
0,00 € František Strápek Mesto Pezinok
13. Február 2023
KZ č.2430245262 Xiaomi Redmi A1 čierny 3 ks
34/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzickej osoby
36/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Pezinok
17. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej službyv zariadeniach pre fyzcké osoby-ZSS
37/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Pezinok