Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2023
dodatok č.7 k zmluve o dodávke elektriny č.9542/2020
77/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Pezinok
19. Apríl 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122308647
78/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
19. Apríl 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122306860
79/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
19. Apríl 2023
Dodatok č. 11 k Zmluve o diela na zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre Mesto Pezinok
80/2023
0,00 € PETMAS spol. s r.o. Mesto Pezinok
19. Apríl 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení zberu nebezpečných odpadov
81/2023
0,00 € PETMAS spol. s r.o. Mesto Pezinok
19. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
82/2023
0,00 € Mesto Modra Mesto Pezinok
27. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení uverejnenia inzercie Pezinčan
88/2023
0,00 € Mesto Pezinok Bratislavský samosprávny kraj
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb_tel_internet
89/2023
0,00 € SWAN PK, s.r.o. Mesto Pezinok
2. Máj 2023
Neuvedené
90/2023
0,00 € Mesto Pezinok MDDr. Daniela Nosková
3. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
91/2023
0,00 € Mesto Pezinok Andrea Nosálová
3. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
92/2023
0,00 € Mesto Pezinok Darina Benčuriková
3. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
93/2023
0,00 € Mesto Pezinok Katarína Vadovičová
3. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZO/2023EBA22999-2
94/2023
0,00 € Neuvedené Mesto Pezinok
4. Máj 2023
Dodatok č. 3 ku Koncesnej zmluve
95/2023
0,00 € Slovak Lines Express, a.s. Mesto Pezinok
5. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
97/2023
0,00 € Mesto Pezinok Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
9. Máj 2023
Neuvedené
98/2023
0,00 € Mesto Pezinok Slovak Telekom, a.s.
11. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných postriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
99/2023
0,00 € Mesto Pezinok Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská Arcidiecéza
11. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
100/2023
0,00 € Mesto Pezinok Jolly HOMESCHOOL, s.r.o.
11. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzu na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
101/2023
0,00 € Mesto Pezinok Jolly HOMESCHOOL, s.r.o.
11. Máj 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
102/2023
0,00 € Mesto Pezinok Škola Harmanček, s. r. o.