Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2022
Dodatok č.3 o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1111138
252/2022
0,00 € Mesto Pezinok Energie2, a.s.
29. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
254/2022
0,00 € Mesto Pezinok Katarína Lindauerová
30. Jún 2022
Dodatoč. č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov č.1/2022 a preprave Jedlých olejov a tukov
255/2022
0,00 € Neuvedené Mesto Pezinok
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve na osobné motorové vozidlo
257/2022
0,00 € PaedDr. Bc. Karol Kollár - INFOPRESS Mesto Pezinok
30. Jún 2022
Zmluva o spolupráci a refundácii nákladov
258/2022
0,00 € Neuvedené Mesto Pezinok
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 o vykonávaní pomocných prác
259/2022
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Mesto Pezinok
13. Júl 2022
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií (NDA)
265/2022
0,00 € Mesto Pezinok SWAN, a.s.
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí služieb č.1009545960 TELEMETRIA Bratislavská 22 NOCLAHÁREŇ - 13.07.2022
266/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
15. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB
269/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Igor Jančarík
15. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení VB
270/2022
0,00 € Mesto Pezinok Zdenka Košťálová
15. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku
271/2022
0,00 € Mesto Pezinok FORTE EXTRA, s.r.o.
18. Júl 2022
KZ č.2420724515 Samsung Galaxy
272/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
20. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
274/2022
0,00 € Benefit Systems slovakia s.r.o. Mesto Pezinok
20. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
276/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ing. Lukáš Hrúz
25. Júl 2022
Darovacia zmluva
278/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Pezinok
26. Júl 2022
Nájomná zmluva
279/2022
0,00 € Mesto Pezinok Martin Mokoš
26. Júl 2022
Nájomná zmluva
280/2022
0,00 € Mesto Pezinok Martin Mokoš
26. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
281/2022
0,00 € Mesto Pezinok Martin Mokoš
26. Júl 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
282/2022
0,00 € Mesto Pezinok Martin Mokoš
27. Júl 2022
Dohoda o skončení nájmu bytu - Mgr. Milan Pivarček
286/2022
0,00 € Mesto Pezinok Mgr. Milan Pivarček