Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2022
Zmluva č. 51568/2022
385/2022
0,00 € Mesto Pezinok Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
26. September 2022
KZ č.2420972757 Samsung Galaxy
387/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
26. September 2022
KZ č.2420979543 Motorola Moto E20 šedý
389/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
26. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1010195212
390/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
28. September 2022
Dohoda o skončení nájmu
391/2022
0,00 € Mesto Pezinok Veronika Slováková
29. September 2022
Dodatok č. 1 ku kupnej zmluve_Konnex_časť 5
392/2022
0,00 € KONNEX s.r.o. Mesto Pezinok
29. September 2022
Dodatok č. 38 k Zmluve o zabezpečení hospodárenia v lesoch
393/2022
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Mesto Pezinok
30. September 2022
KZ č.2420984449 Honor Magic4 Lite 5G Čierny
395/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
3. Október 2022
Zmluva o nájme pozemku
397/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ľubomír Drahoš
10. Október 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na propagáciu mesta Pezinok
404/2022
0,00 € prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. Mesto Pezinok
10. Október 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o dielo zo dňa 05.09.2022
405/2022
0,00 € DOLIS GOEN, s.r.o. Mesto Pezinok
12. Október 2022
Zmluva o grantovom účte
408/2022
0,00 € Neuvedené Mesto Pezinok
12. Október 2022
predaj veci - proapgačný tovar v Informačnom centre
409/2022
0,00 € Mesto Pezinok TV PEZINOK, s.r.o.
13. Október 2022
Dodatok c. 1 k mandatnej zmluve_elektrina
411/2022
0,00 € Mgr. Juraj Hedera s. r. o. Neuvedené
13. Október 2022
Dodatok c. 1 k mandatnej zmluve_plyn
412/2022
0,00 € Mgr. Juraj Hedera s. r. o. Mesto Pezinok
13. Október 2022
Zmluva o nájme pozemku
413/2022
0,00 € Mesto Pezinok Pavol Weiss
18. Október 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122250672
415/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Pezinok
18. Október 2022
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
416/2022
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
18. Október 2022
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
417/2022
0,00 € Mesto Pezinok Okresný súd Pezinok
18. Október 2022
Zmluva_Oprava vytlkov
418/2022
0,00 € Emef green,s.r.o. Mesto Pezinok