Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Október 2022
Dodatok c. 1_Detske ihrisko RODINKA - Stary dvor
422/2022
0,00 € Anoverd s.r.o. Mesto Pezinok
24. Október 2022
KZ č.2421098480 Motorola Moto E20 šedý
423/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
24. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1010394982
424/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
25. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva - podujatie Úcta k starším
425/2022
0,00 € Mesto Pezinok Neuvedené
27. Október 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
427/2022
0,00 € Mesto Pezinok Západoslovenská distribučná, a.s.
28. Október 2022
Zmluva o bezodplatnom prevode stavby do majetku mesta
429/2022
0,00 € Ing. Dušan Antal Mesto Pezinok
29. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
430/2022
0,00 € Mesto Pezinok Slovenské národné múzeum
2. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
433/2022
0,00 € Mesto Pezinok Societas, občianske združenie
2. November 2022
Nájomná zmluva
434/2022
0,00 € Mesto Pezinok BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
3. November 2022
Zmluva o nájme bytu
435/2022
0,00 € Mesto Pezinok Ivana Orthová
3. November 2022
Zmluva o nájme bytu
436/2022
0,00 € Mesto Pezinok Romana Turčániová
3. November 2022
Zmluva o nájme bytu
437/2022
0,00 € Mesto Pezinok Miroslav Hanusek
3. November 2022
Zmluva o nájme bytu
438/2022
0,00 € Mesto Pezinok Veronika Tonhajzerová
3. November 2022
Zmluva o nájme bytu
439/2022
0,00 € Mesto Pezinok Alena Velikovová
4. November 2022
KZ č.2421016329 Motorola Moto E20 šedý
442/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
4. November 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.1010471143
443/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
7. November 2022
Dodatok ku koncesnej zmluve
445/2022
0,00 € Slovak Lines Express, a.s. Mesto Pezinok
8. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
446/2022
0,00 € Mesto Pezinok Západoslovenská distribučná, a.s.
8. November 2022
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
447/2022
0,00 € Dmytro Kravtsiv Mesto Pezinok
10. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zariadení a o poskytovaní služieb potrebných k prevádzke zariadení zo dňa 11. júla 2022
451/2022
0,00 € RICOH Slovakia s.r.o. Mesto Pezinok